Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Doorligwonden beter preventief aanpakken

Delen

Binnen Maria Middelares daalde het aantal decubitusletsels van 9,6% in 2011 naar een gemiddelde van 6% een jaar later en dit over twee meetperiodes. Dezelfde metingen toonden aan dat 76% van de decubitusletsels ontstond tijdens de opname, waarvan 64% op de eigen afdeling. Preventiemaatregelen in de zetel, bij stoelgebonden patiënten, werden slechts in 15% van de gevallen helemaal correct toegepast. Bovendien was 1/3 van de risicopatiënten op een onaangepaste matras.

Pins en posters

Het verpleegkundig personeel wordt verder gesensibiliseerd door elke afdeling die deelnam aan de preventie- en prevalentiemeting, pins en posters te bezorgen. Daarop zijn, naast algemene resultaten en tips, ook de individuele prevalentiecijfers per afdeling te zien. Op de 1ste Internationale dag tegen decubitus kregen zowel bezoekers als patiënten een flyer met concrete tips om een doorligwonde te voorkomen.

Tags:

Geef een reactie