Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Dossier gebouwenbeveiliging in woonzorgcentra

Delen

Gebouwenbeveiliging in woonzorgcentra: alles draait om welzijn en comfort van residenten

Gebouwenbeveiliging geldt bij ons voor Serviceflats en Bejaardentehuis Tempelhof, Serviceflats Tichelhof en ROB Rodelijvekensstraat. De gebouwenbeveiliging vindt plaats op drie niveaus. Op de eerste plaats betreft het toegangscontrole waarbij circa 150 camera’s staan opgesteld bij zowel de hoofdingang, alle gangen en doorgangen, en verpleegafdelingen. De camera’s werken preventief maar creëren daarnaast ook een gevoel van veiligheid zowel voor personen als goederen.”

Toegankelijkheid

“Een tweede niveau betreft toegankelijkheid. We werken hierbij met een batchsysteem gelinkt aan een toegangskaart of een klaviercode, en bedoeld voor personeelsleden, flatbewoners en familieleden op alle risicovolle afdelingen. Het batchsysteem is programmatorisch gekoppeld aan een aanwezigheidsmelding met een alarmmelding bij een calamiteit. In een ‘worst case’ kan er gebruik gemaakt worden van een bi-directionele communicatie waarbij de resident op een meldingsknop – zowel met vaste drukknop of draadloos – duwt.”

Dwaaldetectie

“Om het beeld compleet te maken: een derde beveiligingsniveau betreft dwaaldetectie voor dementerende bewoners. Residenten beschikken over een zender – aangebracht rond pols of enkel – die frequenties uitstuurt en in verbinding staat met een ontvanger. Daarnaast zijn de afdelingen van dementerende residenten uitgerust met dwaalgangen en met lussen in de vloer die geactiveerd worden bij het opengaan van de afdelingsbuitendeur. Met al deze beveiligingsmaatregelen garanderen wij onze bewoners, familieleden en personeelsleden een veilige omgeving.”

Gebouwenbeveiliging in ziekenhuizen: maximale bescherming voor patiënten, medewerkers en bezoekers

“Net als in woonzorgcentra staat gebouwenbeveiliging in ziekenhuizen ook in het teken van het comfort en welzijn voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het belangrijkste verschil is echter de schaalgrootte,” stelt Roger Albertijn, technisch directeur bij GZA.
“Voor de gebouwenbeveiliging in GZA maken we een onderscheid tussen verschillende systemen. In de eerste plaats werken we met batches. Voor de grote ingangen maken we hierbij gebruik van een on-line systeem, de beveiliging van lokalen gebeurt off-line. Het gebruik van een batch is gekoppeld aan plaats, status en rechten die aangepast kunnen worden. Deze batches gelden onder andere voor de parking, specifieke autorisatie is bestemd voor onder andere het labo, OK en verpleegeenheden. Daarnaast beschikken sommige patiënten – onder meer op de PAAZ-afdeling – over een eigen batch. “

Camera’s zorgen voor preventieve beveiliging

“Een tweede beveiligingssysteem betreft het gebruik van een 70-tal camera’s op diverse afdelingen. Hoewel deze camera’s continu beelden genereren, zijn ze in de eerste plaats bedoeld als een preventief, afschrikwekkend beveiligingssysteem. Met de camera’s wordt geen echte controle uitgeoefend maar trachten we de veiligheid van de medewerkers en de patiënten optimaal te garanderen. Het gebruik van de camera’s is vanzelfsprekend in overeenstemming met de bepalingen uit de privacywetgeving.”

Security

“Een derde beveiligingsniveau betreft securitydiensten. Deze securityactiviteiten – door eigen medewerkers – vindt ’s nachts plaats. Het betreft onder meer preventieve rondgangen en bewakingsopdrachten op verschillende afdelingen doorheen het ziekenhuis.”

Bouwtechnische beveiliging

“Om het beeld compleet te maken: ook bouwtechnische ingrepen maken deel uit van het beveiligingssysteem bij GZA. Voorbeelden hiervan zijn loketten, balies en afschermingen die de veiligheid van het personeel verzekeren.”
Foto’s bij artikel Gebouwenbeveiliging in ziekenhuizen
82: Opgestelde buitencamera’s bvba aan inkom, parking, ….
87: Online systeem: hier toegepast om bepaalde verdiepingen met de lift te kunnen bedienen: geen badge geeft geen toegang tot bepaalde verdiepingen
89: Off)line systeem: bvb voor toegang tot burelen, consultatieruimte, ….
83: on line systeem: toegang tot een bepaalde verpleegeenheid: is afgesloten binnen bepaalde uren, alleen personen met een badge kunnen dan binnen
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie