Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Een gezond binnenklimaat

Delen

 
De binnenluchtkwaliteit is een zorg voor beheerders van gebouwen en bouwheren wanneer zij besluiten om een HVAC-systeem te plaatsen. Door de normale bezigheid in een gebouw, genereren we een groot deel van die contaminanten en luchtverontreinigende stoffen, zoals huidschilfers, stof en
chemicaliën. Deze verontreinigingen vinden doorgang in het HVAC-systeem en worden opnieuw gecirculeerd, gemiddeld 5 tot 7 maal per dag. Na verloop van tijd veroorzaakt die recirculatie een ophoping van verontreinigingen in het kanaal. Een verontreinigd HVAC-systeem betekent niet noodzakelijk onmiddellijk een ongezonde lucht, maar is een bron voor gezondheidsproblemen en kan verontreinigingen inhouden die ernstige problemen kunnen veroorzaken voor mensen met aandoeningen van de luchtwegen, auto-immuunziekten of milieu-allergieën.
 

Het begint op de bouwwerf…

 
Een gezond binnenklimaat begint reeds in de werffase met stockage van het materiaal en controle van de kwaliteit. Is het juiste product aangekocht en wordt het op de juiste manier gemonteerd? Bij oplevering dienen de kanalen gereinigd te worden en voorzien van voldoende toezichtsopeningen zodat men de inspectie & reiniging van het luchtkokernet kan garanderen. Stapelen van aangeleverde kanalen op een droge plek vermijdt beschadigingen. Door beschadiging van het metaal of kaders is een luchtdicht ventilatienet niet meer gegarandeerd. De juiste verbinding van de luchtkokers zorgt ervoor dat ze recht in elkaar schuiven en op een stabiele manier met elkaar in verbinding staan (met poprivetten of schroeven) volgens de voorschriften van de leverancier en conform de mechanisch geattesteerde doorbuigingsproeven. Het gebruik van een voldoende ophanging is evenzeer essentieel. Beschadigde hulpstukken of kanalen worden bij voorkeur niet geplaatst.
 

Afvalresten weren

 
Tijdens de werf moeten dierlijke en menselijke afvalresten geweerd worden uit de luchtkokers. Vaak worden deze als afvalcontainer gebruikt en bij oplevering niet gereinigd van het bouwafval. Dit heeft direct effect op het binnenklimaat als de ventilatie in gebruik wordt genomen. SBS, bacteriële en microbiologische verontreiniging zijn hiervan een direct gevolg. Om dit te vermijden moet na de oplevering en voor de in gebruik name van het ventilatienet, de luchtkokers gereinigd kunnen worden. Toezichtluiken zijn hiervoor essentieel en moeten volgens NBN EN 12097 geplaatst worden op initiële punten in het luchtnet.
 

Bactefree kanalen

 
Als het ventilatienet stilligt, vormt dit echter een ideale basis voor schimmels en bacteriën om te groeien en zich voort te planten. Een oplossing hiervoor zijn de bactefree kanalen die uit verkoperd staal zijn gemaakt en er voor zorgen dat bij fysiek contact tussen schimmels en/of bacteriën (zoals aspergillus brasilensis, en stapphyloccus aureus) en de bactefree kanalen, het DNA van deze direct wordt afgebroken en vernietigd. Dit wordt gestaafd niet enkel door labotesten maar ook in situ in een ziekenhuis in Heusy waar de originele galva kanalen werden getest op schimmels. Nadien werden ze vervangen door Bactefree kanalen die na een jaar werden getest op de aanwezigheid van fungi en bacteriën met een reductiefactor van 10. Het gebruik van Bactefree kanalen maakt het chemisch reinigen van kanalen overbodig wat bijdraagt tot een daling van de onderhoudskost en een gezonder binnenklimaat zonder verlies van comfort.

Kader: energiebesparing

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie, wordt 25 tot 40 procent van de energie die wordt gebruikt voor verwarming of koeling verspild. Verontreinigingen in het verwarmings- en koelsysteem hebben als gevolg dat het systeem harder moet werken en verkorten zo de levensduur van het
systeem. Hoewel filters worden gebruikt, worden verwarmings- en koelsystemen nog steeds vuil door normaal gebruik. Wanneer een HVAC- systeem schoon is, hoeft het niet zo hard te werken om de gewenste temperatuur te behouden. Hierdoor wordt minder energie verbruikt, wat leidt tot een
betere kosteneffectiviteit.

Inspectie van luchtkanalen en het luchtbehandelingssysteem

 
Accumulatie van stof op het luchtkanaaloppervlak kan geëvalueerd worden volgens verschillende manieren. De simpelste en meest gebruikte methode is een visuele inspectie. Deze methode wordt tot op vandaag het meest gebruikt tijdens een periodische inspectie of als check na luchtkanaalreiniging. Nochtans zijn meer objectieve metingen nodig wanneer er niet duidelijk kan besloten worden over de reinheid van de luchtkanalen. De resultaten van de evaluatie dienen steeds gerapporteerd en gedocumenteerd te worden.
 

Visuele inspectie

 Een visuele inspectie omvat verschillende stappen:

  1. Buitenkant: controle van de afzuig- en aanzuigopeningen. Er dient gelet te worden op vuilophoping, afdichting (bijvoorbeeld vliegengaas), regendichtheid en plaatsing met betrekking tot eventuele shortcuts van lucht.
  1. Luchtbehandelingskast: goede plaatsing van de filters. Check van kwaliteit (droog) en onderhoudsinterval van de filters. Controle afvoer en condenswater.
  1. Luchtkanalen: er dient aandacht te zijn voor verschillende soorten verontreiniging en eventuele vochtplekken. Componenten (zoals bijvoorbeeld geluidsdempers, kleppen, enz.) dienen ook gecontroleerd en eventueel gereinigd te worden.

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie