Typ om te zoeken

HR

Een stap vooruit in de bescherming van de arts

Delen

De veiligheid van alle artsen in dit land is voor de Bvas, het grootste Belgische artsensyndicaat, een zeer belangrijk dossier. Zoals vrijdag 10 maart 2017 nog maar eens werd bevestigd in de media, heeft één op drie artsen de laatste 10 jaar te maken gehad met fysiek geweld.

Er vond diezelfde vrijdag 10 maart een overleg plaats op het kabinet van Justitie plaats, met minister Geens en een delegatie van zorgverstrekkers.

Tijdens dit onderhoud deelde de minister mee dat een wetsontwerp aangaande “het mededelen van geheimen in het kader van casusoverleg “dinsdag a.s. in de commissie justitie van de Kamer wordt ingediend en besproken. In dit casusoverleg dat verder nog juridisch, deontologisch en qua maatschappelijke aanvaardbaarheid dient te worden uitgeklaard, wordt er een kader gecreëerd dat een evenwicht tussen artsen en justitie mogelijk maakt. Het uitwisselen van bijzonder gevoelige gegevens op medisch en justitioneel niveau wordt door dit wetsontwerp bespreekbaar gemaakt.”

In dat “kader” kunnen, in uitzonderlijke situaties, gegevens die onder het beroepsgeheim vallen, gedeeld worden tussen artsen, zorgverleners, justitie en burgemeesters.

De Bvas werd in het najaar van 2016, omtrent het dossier veiligheid ook al op het kabinet van Binnenlandse Zaken van minister Jambon ontvangen om maatregelen te bespreken.

Afspraken werden toen gemaakt rond een sensibiliseringscampagne, een alarm-app en een omzendbrief om protocollen tussen huisartsenkringen en de politionele zone vanuit het “federale” niveau te stimuleren. De Bvas wacht vol ongeduld op de federale omzendbrief van minister Jambon.

De BVAS steunt het wettelijk initiatief van minister Geens op voorwaarde dat het beroepsgeheim overeind blijft op alle niveaus. Het is een radertje in de vele aspecten die met veiligheid van zorgverstrekkers te maken hebben.

Het past bovendien in een groter plan om de burgers te sensibiliseren om o.a. meer respect te tonen voor iedereen die met zorg bezig is.

Bron: BVAS – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van