Typ om te zoeken

Overige

Eigen moedermelk het beste voor premature baby’s

Delen

Kinderen met een zeer laag geboortegewicht die worden gevoed met eigen moedermelk hebben een veel kleinere kans op ernstige infecties zoals sepsis of meningitis, de gevaarlijke darmziekte NEC of overlijden dan kinderen die kunstvoeding krijgen. Uit onderzoek van VUmc en AMC onder premature baby’s in de eerste 10 dagen van hun leven blijkt dat gepasteuriseerde donormelk niet beter is dan kunstvoeding. De resultaten worden door de onderzoekers gepresenteerd op een groot kindergeneeskundig congres in Baltimore (USA) en gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift JAMA Pediatrics

Ongeveer 10% van de baby’s wordt te vroeg geboren (voor 37 weken) en ongeveer 15% daarvan weegt minder dan 1500 gram. Er is dan sprake van een extreem laag geboortegewicht. Bij die premature baby’s speelt vaker bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, de darmziekte NEC en overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de eerste 10 dagen eigen moedermelk het allerbeste is. De moeders van premature baby’s kunnen echter vaak niet direct na de geboorte genoeg moedermelk produceren, waardoor zij zijn aangewezen op donormelk of kunstmelk.

Prof. Hans van Goudoever (AMC/VUmc) en zijn groep onderzochten premature baby’s die naast hun eigen moedermelk, of donormelk of kunstvoeding kregen. Hebben prematuren een verschillend risico op ernstige infecties, NEC of overlijden als zij donormelk of kunstvoeding krijgen? Van Goudoever c.s vond dat beide groepen een even grote kans hebben op die aandoeningen. Dat gold voor 44.7% van de groep met kunstvoeding en 42.1% van de groep met donormelk. De onderzoekers tekenen daarbij wel aan dat de onderzoeksperiode kort was. Ook merken zij op dat de donormelk o.a. wordt gepasteuriseerd en ingevroren voor gebruik later. Daardoor neemt de kwaliteit van de donormelk af.

Onderzoeksleider Hans van Goudoever: “We zagen geen verschillen in het risico op dodelijke infecties, NEC of overlijden in de eerste 10 dagen tussen de prematuren die donormelk of kunstmelk kregen. We kunnen zeker stellen dat eigen onbewerkte moedermelk het beste is voor te vroeg geboren baby’s. Waarschijnlijk heeft langer gebruik van donormelk wel voordelen, niet alleen op infecties maar ook op IQ. Daarom blijven we ook donormelk uit de Nederlandse Moedermelkbank beschikbaar stellen voor die zeer kwetsbare groep kinderen.”

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van