Typ om te zoeken

In the spotlight Woonzorgcentra

Elke crisis biedt kansen

Delen

Om zorggebruikers in de handicapsector zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, toonden heel wat organisaties de afgelopen maanden creatief talent. Sommige initiatieven blijken een dermate groot succes dat ze ook na de coronacrisis waardevol blijven. “Onder het motto ‘Never waste a good crisis’ besloten we met Het Eepos om van de nood een deugd te maken”, zegt de directeur Ann Bartholomeeusen. 

Focus op onze kerntaak 

Ann Bartholomeusen, Directeur Het Eepos

Voor Het Eepos was ‘werken op afstand’ nieuw.  Maar ondanks de grote uitdagingenwaren we van meet af aan ervan overtuigd dat het belangrijk was om iedereen aan boord te houden. Want mensen met een beperking ondersteunen is tenslotte onze kerntaak. We bevroegen eerst al onze cliënten naar hun digitale mogelijkheden. Tenslotte heeft niet iedereen een computer of de nodige vaardigheden. 

Inmiddels beschikken we over een breed aanbod van online dagbesteding en psychosociale ondersteuning. Qua dagbesteding bieden we zowel belevings- als actiegerichte groepssessies aan. Enkele voorbeelden van workshops: koken, bewegen, actua, tekenen, crea, verhalen vertellen, logopedie, … Ons aanbod speelt in op de interesse van onze deelnemers. Elke werkdag kunnen deelnemers kiezen uit gemiddeld 3 workshops. Het aantal deelnemers is wisselend (van 4 tot 12 personen). In het begin was het voor iedereen wat wennen, maar inmiddels bereiken we 65% van ons publiek online. De deelnemers die we niet online kunnen bereiken, bezorgen we werkbundels op maat of ingesproken CD’s. 

De werking van onze dagcentra is ondertussen geleidelijk terug opgestartMaar (nog) niet iedereen zette de stap terug naar het dagcentrum. Daarom kregen we de vraag ons online aanbod niet stop te zetten. We zien dan ook een groep bij wie dit aanbod prima aansluit en zelfs een grote meerwaarde is.  

En ook bij onze dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk willen we verder streven naar een efficiënte en evenwichtige mix van fysieke contacten en ondersteuning op afstand, waarbij de noden en mogelijkheden individueel worden bekeken en afgesproken. 

Creëren van verantwoordelijkheidszin en zelfsturing 

Van in het begin gingen onze teams op zoek naar methodieken om alle deelnemers te bereiken. Het omschakelen van een klassieke werking naar online ondersteuning is geen evidentie. Het beschikken over de nodige vaardigheden is dan ook bepalend voor het succes. Daarom werkt elke afdeling met ICT-antennepunten. Dit zijn medewerkers die goed zijn in sociale media, videobellen en internet. Niet alleen onze cliënten en hun netwerk kunnen er terecht, ook onze collega’s.  

Voedingsbodem voor verandering 

Waar wij vandaag in uitblinken, biedt ons in de toekomst zeker nieuwe kansen. Want met de invoering van correctiefase 2 staat Het Eepos voor een financiële en organisatorische uitdaging. De huidige crisis dwingt ons om op andere manier (samen) te werken en van elkaar te leren, en haalt veerkracht, flexibiliteit en creativiteit naar bovebij alle medewerkers. 

Geef een reactie