Typ om te zoeken

Sector Ziekenhuizen

Enkele nieuwe accenten in de zorg van UPC Sint-Kamillus

Delen

Herstel– en ervaringsgerichte zorg 

Sinds enkele jaren werkt Sint-Kamillus met een dienst herstel die bestaat uit een team van vrijwillige en vaste ervaringswerkers. Vanuit ervaring met hun eigen psychische kwetsbaarheden gaan zij op verschillende manieren in gesprek met patiënten en bewoners. Een enorme meerwaarde!   

Sint-Kamillus introduceerde ervarings- en herstelgerichte zorg in zijn beleid, en stapsgewijs ook in de hele werking. Dit was, is éblijft een intensieve inspanning! Maar, wel een inspanning die loontIn 2018 ging de dienst herstel bewust nog meer inzetten op persoonlijke contacten met patiënten en bewoners. De dienst  werkte een vast weekprogramma uit, aangevuld met sporadische of specifieke initiatieven op vraag van patiënten en afdelingen. Inspraak van en openheid naar patiënten is hierbij essentieel. Een greep uit het aanbod:  

  • wekelijkse individuele gesprekken met patiënten die gedwongen worden opgenomen; 
  • modules en seminaries over specifieke themas, op eigen initiatief en in samenwerking met de Herstelacademie; 
  • informele praatgroepen met patiënten van alle afdelingen;   
  • een inloophuis waar men vrijblijvend kan binnenspringen voor een babbel, een spel, of informatie;
  • individuele gesprekken op vraag van een patiënt of afdeling. 

Steeds meer patiënten en bewoners vinden spontaan hun weg naar herstel; een mooie evolutie!  

Meer en meer specifieke forensische zorg   

Sinds 2001 is er door de overheid heel wat geïnvesteerd in gedifferentieerde zorgvormen voor geïnterneerden  met het oog op de uitbouw van een volwaardig zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiënten. Voor deze doelgroep was er immers nog geen  volwaardige toegang  tot gepaste geestelijke gezondheidszorg. Dit leidde in het verleden tot schrijnende situaties  Vanuit dit gegeven én de basinspiratie van de Broeders van Liefde bouwde Sint Kamillus de afgelopen jaren het zorgaanbod voor geïnterneerden mee uit 

Zo breidde het aanbod recent nog uit met de nieuwe  woon- en behandeleenheid ‘GoLF. ‘GoLF’ staat voor ‘Geïntegreerde ondersteuning voor personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een Forensische context’. De nieuwe afdeling biedt zorg aan 20 geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking.   

Het voornaamste doel van de behandeling is het verminderen van het risico op delictgedrag. Dit realiseert Sint-Kamillus door een therapeutische aanpak en ondersteuning op maat van de patiënt.   

In 2019 wordt ingezet op de ontwikkeling van volwaardige forensische mobiele teams in de provincie Vlaams-Brabant.  

TAC  

In 2018 doopte Sint-Kamillus het ‘Reva  (Revalidatiecentrum) officieel om tot ‘TAC’ (Therapeutisch Activiteiten Centrum). Niet enkel de naam van het centrum wijzigde, maar ook de werking en het aanbod. Het TAC richt zich tot patiënten en bewoners die begeleid worden in Sint-Kamillus. Herstel en het uitbouwen van een kwaliteitsvol leven staan er centraal. Meer dan vroeger is er tijd en ruimte voor ontmoeting en gesprekMen biedt er (creatieve) workshops en ateliers, infosessies en modules, altijd met een focus op de krachten en kwaliteiten van mensen.  

Het TAC telt nu vijf deelwerkingen: de dienst herstel, een vormingscentrum, een activiteitencentrum, een vrijetijdsaanbod en non-verbale therapie. Het organiseert ook arbeidsgerichte activiteiten zodat patiënten hun arbeidsvaardigheden kunnen behouden of trainen. Organisaties en bedrijven kunnen met zowel kleine als grote werkopdrachten terecht in het TAC. 

Interesse? Mail naar: [email protected] 

Open verpleegwacht  

In april opende Sint-Kamillus zijn eerste open verpleegwacht, op een afdeling in het psychiatrisch verzorgingstehuis forensische zorg. De vroegere ‘glazen muur’ die patiënten en hulverleners onderscheidde, werd een open balie. Zorgverleners en bewoners leven en werken er nu in een zelfde ruimteZo maken ze direct contact en komen ze gemakkelijker tot gesprekken. Een positieve ervaring voor iedereen! Sint-Kamillus breidt dit concept in de toekomst nog uit naar andere afdelingen. De eerstvolgende, voor 2019, zit al in de afwerkingsfase.  

Primeur in de GGZ: de interdisciplinaire stageleerplaats 

Acht studenten uit verschillende disciplines van de PXL-Hogeschool en de Universiteit Hasselt mochten in december 2018  gedurende een maand samen als een team de afdeling OPM-C  van Sint-Kamillus runnen. Een primeur in de geestelijke gezondheidszorg én in Sint-Kamillus! OMP-C is een observatie-eenheid voor volwassenen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een lichte of matige verstandelijke beperking.  

Onder coaching van opgeleide collega’s van OPM-C namen de studenten gedurende een maand de taken van de begeleiding over. Vanuit hun eigen disciplines (verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie en kinesitherapie) leerden ze hoe ze samen een afdeling  best organiseren en coördineren en hoe ze vanuit hun eigen discipline in het belang van de patiënt het best konden samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. Studenten én stagecoaches waren zeer enthousiast! De studenten mochten actief deelnemen aan de zorg. Ze kregen meer verantwoordelijkheid , meer en betere kennis van de andere disciplines, ehet gaf hen een heldere kijk op psychiatrische zorg. Met dit vernieuwende project speelt Sint-Kamillus in op de evoluties binnen de zorgverlening. Deze wordt steeds complexer en dus is het ook steeds belangrijker dat toekomstige medewerkers projectmatig en efficiënt kunnen samenwerken over verschillende disciplines heen.  

Geef een reactie