Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Ziekenhuizen

“Er ontstaat een soort digitale flow, waar je beter niet van afwijkt”

Delen

Dossier ICT – Case AZ Herentals

Tony Ven, ICT-manager van het AZ Herentals, een modern en dynamisch ziekenhuis met 243 bedden, 130 arts-specialisten en 700 ziekenhuismedewerkers, valt meteen met de deur in huis: “De coronacrisis heeft ons goed doen ondervinden dat digitalisering van het patiëntendossier een enorme meerwaarde is.” 

Het AZ Herentals draagt digitalisering hoog in het vaandel. Niet verkeerd voor het oudste gasthuis van de Kempen (het Sint-Elisabethgasthuis Herentals dateert al van 1253). “Alleen hebben we de pech gehad dat we rond 2012 een EPD kozen waar niet veel later de stekker werd uitgetrokken”, vertelt Tony Ven. “Het nadeel was dat we een ander platform moesten zoeken (dat werd KWS, in 2014), het voordeel dat we al redelijk wat ervaring hadden én een organisatiebreed en sterk draagvlak.” 

Efficiënte zorgcommunicatie 

Papierloos werken heeft voor een veel efficiënte zorgcommunicatie gezorgdvindt Tony Ven. Zowel binnen als buiten de muren“De troeven van een EPD zijn legio, al helemaal in tijden van crisis. Stel je voor dat alles nog op papier zou zijn. Hoe kan je bv. papieren gegevensdragers verplaatsen van een besmette naar een nietbesmette zone. Zeker in hectische tijden is digitalisering een belangrijke ondersteuning.” Een ander voordeel, is dat de patiënt actief kan deelnemen aan zijn EPDDat is iets wat zeker het laatste jaar enorm speelt en we willen stimuleren. De patiënt is beter voorbereid, stelt gerichtere vragen en is meer gerustgesteld. 

De digitale flow 

Of zorgverleners zich digitale vaardigheden eigen moesten maken? “Ja, maar vooral een andere werkmentaliteit. Omwille van de digitalisering en automatisering hebben we tevens zeer kritisch naar zorgprocessen moeten kijken. Zo ontstaat er een soort digitale flow, waar je beter niet van afwijkt. Zeker in het begin, was men ook wat onzeker. Je maakt geen nota’s voor jezelf meer, maar nota’s die anderen moeten en kunnen raadplegen.” Om alles vlot te doen verlopen, heeft AZ Herentals een ‘KWS Team’ van vier mensen, die op de werkvloer aanwezig zijn. “Dit zijn verpleegkundigen met een verschillende achtergrond die bijkomend een IT-opleiding hebben gevolgd. Ook de samenwerking met alle actoren extra muros zal in de toekomst nog voor de nodige uitdagingen zorgen, meent Tony Ven“Een efficiënte datauitwisseling is dan broodnodig.”  

Van genezing naar preventie 

In de toekomst zie ik tevens een steeds grotere verschuiving van genezing naar preventie. Bepaalde zorg kan gerust buiten de ziekenhuismuren plaatsvinden in plaats van erbinnen – dat gebeurt nu al. In maart-april namen digitale teleconsulten bijvoorbeeld een enorme vlucht, uiteraard mede door de coronacrisis.” Welke stappen er op korte termijn nog worden gezet? “We willen meer gebruik maken van de gigantische hoeveelheid data die digitale systemen verzamelen, onder andere voor ons ziekenhuisbeleid. Bijvoorbeeld voor ordercommunicatie en daaraan gekoppeld facturatie. Verder denk ik aan de integratie van monitorsystemen, parameterregistratie en de verdere uitrol van ons verpleegkundig dossier. Dit zou tegen het einde van dit jaar rond moeten zijn.” 

Geef een reactie