Typ om te zoeken

Overige

Euforea zoekt steun voor strijd tegen chronische luchtwegaandoeningen en astma

Delen

EUFOREA, de non-profit organisatie die de opmars van allergie en astma een halt wil toeroepen, beschikt voortaan over een eigen fonds bij het KU Leuven Universiteitsfonds. Met het EUFOREA Fund gaat ze geld inzamelen om onafhankelijke onderzoeksactiviteiten voor chronische luchtwegaandoeningen en astma te ontwikkelen en te coördineren.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt chronische luchtwegaandoeningen als één van de 4 belangrijkste aandoeningen ter wereld, naast kanker, diabetes en hart- en vaataandoeningen. Allergie en chronische luchtwegaandoeningen zijn één van de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen overal in de wereld. Ook in België zijn de cijfers sprekend: 3 op de 10 Belgen heeft een chronische luchtwegaandoeningen. Momenteel heeft één op drie kinderen last van allergische neus- en oogklachten. Uiteindelijk zal dit bij één op de 10 kinderen leiden tot astma.

Om deze aandoening aan te pakken is er nood aan samenwerking tussen artsen en onderzoekers met een zeer diverse achtergrond. Om een multidisciplinaire en inter-academische samenwerking rond chronische aandoeningen van de luchtwegen te stimuleren, werd in 2015 EUFOREA opgericht, het European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases. De initiatiefnemers zijn Prof. dr. Peter Hellings (UZ Leuven), Prof. dr. Claus Bachert (UZ Gent) en Prof. dr. Jean Bousquet (Frankrijk).

Een consortium van 50 professoren

EUFOREA is een non-profit organisatie die tot doel heeft de epidemie van allergie en astma een halt toe te roepen. Daartoe wil ze enerzijds meer preventieve maatregelen ontwikkelen en implementeren én ook inzetten op optimale zorgtrajecten, die gebaseerd zijn op de specifieke noden van de patiënt. De principes van ‘Precision Medicine’ (4P’s), nl de combinatie van Preventie, Participatie van de patiënt, Persoonlijke behandeling en Predictie van succes, geven het best mogelijke resultaat voor de patiënt en staan hierbij centraal.

50 Europese professoren uit verschillende medische disciplines die zich ontfermen over chronische luchtwegaandoeningen zijn actief bij EUFOREA. Zij voeren gezamenlijk actie voor preventie van chronische luchtwegaandoeningen en voor de implementatie van de principes van ‘Precision Medicine’ in de dagelijkse praktijk. EUFOREA investeert in onderzoek, mHealth, opleiding en informatieverstrekking aan de patiënten. Ze zet het onderwerp ook op de kaart bij de Europese instellingen.

Het EUFOREA Fund

Bij het KU Leuven Universiteitsfonds is nu ook een EUFOREA Fund ondergebracht. De inhuldiging werd bijgewoond door ere-rectoren Waer, Vervenne en Dillemans, minister van staat Mark Eyskens en vice-voorzitter van het Vlaams parlement Peter Van Rompuy. ‘Euforea is vereerd met de oprichting van dit fonds dat een verdere mijlpaal is om vernieuwend onderzoek te kunnen verrichten om de levenskwaliteit van vele patiënten te verbeteren’, aldus Prof Dr Peter Hellings.

Bron: Comm2B – eigen berichtgeving
Foto: Gauthier Fabri

Tags: