Typ om te zoeken

Finance Legal

Evenveel besparen als investeren in een “warm Vlaanderen”

Delen

De Vlaamse regering gaf dan eindelijk de begrotingstabellen vrij. Daar keek iedereen in de zorgsector reikhalzend en bezorgd naar uit. Uit een eerste lezing leert Zorgnet-Icuro dat er vooral bespaard wordt, en dat er in er 2020 uiteindelijk bitter weinig zal geïnvesteerd worden in een warm Vlaanderen.

We zetten de voornaamste besparingen in de begroting voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor 2020 op een rijtje:

  • Besparing van 6% op de subsidies (generiek): 30 518 000
  • VSB werkingssubsidies zorgkassen: 3 800 000
  • Uitbetalingsactoren Groeipakket (kinderbijslagfondsen): 3 125 000
  • Kinderbijslag (niet-indexatie): 53 289 000
  • VAPH (beperking organisatiegebonden kosten): 14 000 000

In totaal gaat het om ruim 104 miljoen besparingen in het beleidsdomein welzijn. Dat is nog exclusief de niet-indexatie van de werkingsmiddelen.

Daartegenover vermeldt het begrotingsdocument 2020 het bedrag van 112 miljoen euro voor beleidsimpulsen “Warm Vlaanderen”. Die zijn als volgt opgedeeld:

  • personen met een handicap, ouderenzorg, integrale jeugdhulp en kinderopvang: 76.500 000
  • armoedebestrijding en wonen: 23 647 000
  • Justitie: 12 000 000

Wanneer je besparingen en investering tegen elkaar afweegt, wordt 2020 met andere woorden een bijna vestzak-broekzak-operatie.

Verontrustend is ook dat we nergens iets lezen over de beloofde injectie in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de voorziene investeringen voor de ziekenhuizen baren Zorgnet-Icuro grote zorgen. Daarvoor is in de begroting voor 2021 en 2022 telkens slechts 10 miljoen voorzien; voor 2023 en 2024 jaarlijks 20 miljoen. Dat is ruim onvoldoende om de ziekenhuisinfrastructuur tijdig te kunnen vernieuwen in functie van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Geef een reactie