Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Farmaceutische bedrijven pleiten voor beschikbaarheid geneesmiddelen

Delen

De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is niet aanvaardbaar voor de ledenbedrijven van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Hun hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft.
 
De problematiek van onbeschikbaarheden van geneesmiddelen vereist een genuanceerde aanpak. Enerzijds vraagt de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen complexe technische processen en de hoogste kwaliteitsstandaarden, wat soms leidt tot tijdelijke productie- of bevoorradingsproblemen. Anderzijds worden bepaalde geneesmiddelen die bestemd zijn voor Belgische patiënten soms afgeleverd in andere Europese landen in het kader van het vrij verkeer van goederen.
 

Optimalisatie distributie vereist

Pharma.be,APB, OPHACO en de Nationale Vereniging van de Groothandelaars-verdelers hebben in 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar 33 gecontingeerde producten waarvoor bevoorradingsproblemen optraden. Dit onderzoek wijst uit dat de farmaceutische bedrijven voldoende geneesmiddelen produceren en ter beschikking stellen van de Belgische markt. De geneesmiddelen zijn evenwel niet altijd beschikbaar op de juiste plaats. De distributie op het niveau van de apothekers en groothandelaars kan geoptimaliseerd worden. In het kader van deze conclusies is het dan ook belangrijk dat ieder – binnen de distributieketen – zijn verantwoordelijkheden opneemt, teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de Belgische patiënten. De farma-bedrijven die lid zijn van pharma.be spannen zich in om er voor te zorgen dat er continu voldoende voorraad van hun geneesmiddelen beschikbaar is op de markt. Bovendien beschikken farmaceutische bedrijven over een reservestock. De apothekers kunnen zich hier rechtstreeks bevoorraden indien nodig.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie