Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Financiële toestand algemene ziekenhuizen verbeterd

Delen

De inhaalbeweging van de ziekenhuizen is het resultaat van inspanningen die vanaf 2001 werden ingezet. In het eerste jaar na de eeuwwisseling lieten de algemene ziekenhuizen nog een negatief bedrijfsresultaat van 1,2 procent optekenen, in 2008 steeg dat tot een positieve curve van 1,3 procent. De situatie verbeterde vooral bij de publieke ziekenhuizen, bij de private stagneerden de financiën.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de algemene ziekenhuizen in ons land nu in staat moeten zijn om hun investeringen vooral met eigen middelen te financieren. De totale cashflow vorig jaar bedroeg 885 miljoen euro. Ook de artsen profiteerden mee van de omzetstijging van de honoraria. Zorgnet Vlaanderen en Dexia maken wel de bemerking dat de positieve resultaten deels het gevolg zijn van de in het verleden gerealiseerde opbrengsten.

Geef een reactie