Typ om te zoeken

Overige

Francqui-Leerstoel over gentherapie voor professor Thierry VandenDriessche

Delen

De UGent kent een Francqui-Leerstoel toe aan prof. Thierry VandenDriessche van de Vrije Universiteit Brussel. De inaugurale lezing, die op 14 februari plaatsvindt, heeft als titel: Changing the face of modern medicine: gene therapy and gene editing.

Over Thierry VandenDriessche

Professor VandenDriessche is directeur van de onderzoeksgroep Gentherapie en Regeneratieve Geneeskunde en gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is ook hoogleraar (deeltijds) aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Professor VandenDriessche wijdt zijn wetenschappelijke carrière aan gentherapie, meer bepaald aan de technologische ontwikkelingen ervan en gen-editing voor erfelijke ziekten en kanker. Bij gen-editing worden defecten in genen vervangen door gezonde elementen. Hij heeft samen met zijn onderzoeksteam een aantal doorbraken kunnen realiseren in dit vakgebied en geniet daardoor internationale erkenning. Hij ontving onder meer de Outstanding Achievement Award van de European Society of Gene & Cell Therapy (2012), de 2016 Henri Chaigneau Career Award van de Franse Hemofilie Vereniging en meerdere prijzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Francqui-Leerstoelen

De Francqui-Stichting kent jaarlijks een aantal leerstoelen toe. Dit gebeurt op voordracht van de Belgische universiteiten. In het kader van de Francqui-Leerstoel kan een universiteit een professor van een andere (Belgische of buitenlandse) instelling uitnodigen voor een lessenreeks. Die lessenreeks gaat over origineel onderzoek, en vormt een aanvulling op de lessen die door de gastvrouw -in dit geval de UGent- verstrekt worden.

De titularis van de leerstoel neemt gedurende een beperkte periode actief deel aan het wetenschappelijk leven van de universiteiten die hem/haar hebben uitgenodigd.

Praktisch

De plechtige toekenning van deze  Francqui-Leerstoel, met inaugurale lezing vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 om 17 uur in Het Pand, Cultuur- en Congrescentrum van de UGent, Onderbergen 1, 9000 Gent. 

Volgend op de inaugurale lezing geeft professor VandenDriessche nog zeven lezingen over gentherapie. De zeven lessen vinden plaats tussen 22 februari en 26 april, telkens op woensdagnamiddag. 

Bron: Ugent – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van