Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Fusie ziekenhuizen als katalysator voor integratie HR-processen met het competentiemanagement .

Delen

“Alle werknemers van het ziekenhuis werden direct of indirect betrokken bij het project. Concreet maakten ze deel uit van functiefamilies: facilitair, verpleging, administratie, directie, artsen. In projectwerkgroepen werden ze vertegenwoordigd door een ‘ambassadeur’. De ambassadeurs vormden op hun beurt een werkgroep bestaande uit de vertegenwoordigers van de verschillende functies. Gezamenlijk werd gezocht naar de juiste competenties. Het resultaat van deze oefening werd vertaald in de volledige integratie van competentiemanagement in de bestaande HR-processen. Op deze wijze willen we ondersteunend werken naar de leidinggevenden en bieden we medewerkers een persoonlijke ontwikkelingstraject aanbieden aan op basis van competenties.”
Multidisciplinair samenwerken
“Het nieuwe HR-beleid concretiseert zich in een reeks veranderingen die de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Zo is er meer dan ooit sprake van een multidisciplinaire samenwerking tussen alle medewerkers, van artsen, verpleegkundigen, paramedici tot de facilitaire diensten. Daarnaast introduceerden wij  de ‘duoleiding’ op de afdelingen met de hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd, en multidisciplinair samengestelde managementteams. Hierdoor creëren we beleidsmatig een meervoudig en rechtstreeks contact met de artsen. Voorts voorzien we in een intensieve begeleiding van nieuwe medewerkers via het peter/meterschap en een vormingsweek. Huidige medewerkers kunnen in dit kader dan weer genieten van diverse vormingssessies. Het gaat daarbij niet alleen om functionele scholingen maar ook vorming die zich bijvoorbeeld richt op communicatie en samenwerking.”
Persoonlijke benadering van nieuwe medewerkers
“Jaarlijks hebben wij een behoefte aan een 20-tal nieuwe aanwervingen voor zorgprofielen, meestal ter vervanging van medewerkers die op pensioen gaan of deeltijds willen werken. Tot hier toe slagen we er in om alle vacatures in te vullen. Wij merken dat heel wat verpleegkundigen na hun studie in Genk of Hasselt terugkeren naar de regio en kiezen voor de persoonlijke benadering die zij vinden in het Mariaziekenhuis, maar ook omwille van het filevrije woon-werkverkeer. Vormingsmogelijkheden en de verantwoordelijkheden die ze hier krijgen hebben eveneens een positieve invloed. Dit alles resulteert in een zeer klein verloop.“
Horizontale mutatie
“Wij vinden het heel belangrijk om het talent en de kennis van 50-plussers binnen onze organisatie te houden. In de mate van het mogelijke voorzien we doorgroeimogelijkheden via horizontale mutatie naar afdelingen zoals daghospitalisatie of de mobiele equipe. Wij houden maximaal rekening met noden en behoeften die zich in deze leeftijdsgroep voordoen, en bieden mogelijkheden om via gerichte vorming de rol van interne coach op te nemen voor nieuwe medewerkers. Uiteraard heeft dit zijn beperkingen en mag dit niet ten koste gaan van het jongere personeel.”
Taakuitzuivering
“Met het HR-beleid zetten we ook in op taakuitzuivering. Op die manier willen wij er onder meer toe komen dat verpleegkundigen meer aandacht hebben voor de domeinen patiëntveiligheid, hygiëne of medicatiebeheer. In die optiek leveren heel wat medewerkers een bijdrage op de afdelingen. Zo hebben wij medewerkers die ingezet worden bij de maaltijdbedeling maar ook logistieke medewerkers, de vervoerdienst en ook zorgkundigen, en draagt iedereen op zijn manier bij tot onze kwaliteit van zorg.”   
NIAZ-accreditatie
 “Kwaliteit is de rode draad doorheen ons HR-beleid. In het verlengde hiervan loopt een project voor het behalen van een accreditatie dat in 2015 moet uitmonden in een NIAZ-accreditatie. Het traject is pas gestart en het zal ook vanuit HR-oogpunt heel wat inspanningen vragen om onze targets te behalen. Anderzijds is het voor ons een uitstekende oefening om te zien waar we als personeelsorganisatie staan en wat verbeterpunten kunnen zijn. Het ultieme doel is om op deze manier onze bijdrage te leveren tot het geven van excellente zorg. Ik ben er van overtuigd dat wij hier in zullen slagen,” besluit Maria Vaesen.

Geef een reactie