Typ om te zoeken

HR

Geen discriminatie meer voor zwangere vrouwen met meerdere deeltijdse contracten

Delen

Wat bestond er al?

Dagen van prenataal verlof die niet worden opgenomen, kunnen het postnataal verlof verlengen. Maar om recht te hebben op een moederschapsuitkering, moet uw werkneemster alle activiteiten stopzetten.
Er is hierbij één uitzondering voorzien, namelijk wanneer de werkneemster ervoor kiest om de laatste twee weken van het facultatief prenataal verlof om te zetten in dagen van postnatale rust.
Stel: een werkneemster combineert verschillende deeltijdse tewerkstellingen. Bij de ene werkgever neemt ze verplicht facultatieve zwangerschapsrust op omwille van het risico voor de zwangerschap. Bij de andere werkgever werkt ze verder omdat er daar geen risico bestaat. In zo’n geval vormt de voorwaarde van stopzetting van alle activiteiten een probleem. Deze dame kan de gepresteerde dagen bij de ene werkgever niet overdragen om het postnataal verlof te verlengen, want er is geen recht op moederschapsuitkeringen.

Is dit discriminatie?

Het Grondwettelijk Hof heeft in november 2011 geoordeeld van wel. Op deze manier verbiedt de ziekteverzekeringswet een werkneemster die een deeltijdse arbeid met een risico voor haar zwangerschap tijdelijk stopt om ander deeltijds werk uit te voeren dat niet hetzelfde risico inhoudt.

Wat is nieuw?

De wetgever werkt deze discriminatie nu weg en voorziet een tweede uitzondering op het principe van de volledige stopzetting van activiteiten voorzien.
Deze uitzondering geldt niet alleen voor werkneemsters met verschillende deeltijdse tewerkstellingen. Ook voor werkneemsters die met toestemming van de adviserend geneesheer aangepast werk tijdens hun arbeidsongeschiktheid hebben hervat van de zesde week (of achtste week in geval van een meerling) tot en met de tweede week voor de bevalling, verlengen deze dagen met aangepast werk de postnatale rust.
Bron: Artikel 5 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (BS 6 juni 2014)

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie