Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Geneesheren in opleiding tot huisarts onder RSZ-reglementering

Delen

De RSZ-wetgeving is in beginsel van toepassing op werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Daarnaast is het RSZ-stelsel van toepassing op personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Zo moeten onder meer de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist verplicht worden aangegeven bij de RSZ. Deze regelgeving wordt nu uitgebreid naar de geneesheren in opleiding tot huisarts die tewerkgesteld zijn bij een universitair centrum. Daar waar zij in het verleden in het merendeel van de gevallen als zelfstandige waren ingeschreven bij het RSVZ, dienen zij nu dus  verplicht aangegeven te worden bij de RSZ.  (BVC)

Tags:

Geef een reactie