Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Gentherapie helpt kinderen met aangeboren blindheid

Delen
Goed netvlies

Bij de 12 patiënten waren 4 kinderen tussen 8 en 11 jaar. Bij hen werden de opmerkelijkste resultaten geboekt. Hun zicht is nog niet genormaliseerd, maar ze kunnen nu wel stappen en spelen zoals elk ziend kind. Ook in de klas kunnen ze zonder visuele hulpmiddelen deelnemen aan activiteiten. Bovendien is ook hun zicht in het schemerdonker nu aanzienlijk verbeterd.

Volgen prof. dr. Bart Leroy danken de kinderen dat resultaat vooral aan de goede kwaliteit van hun netvlies, waarvan de kwaliteit met het ouder worden wel afneemt. Nochtans werden ook bij de oudere patiënten goede resultaten geboekt. De helft van de patiënten verbeterde in die mate dat ze niet langer als ‘legaal blind’ worden beschouwd. Twee jaar na de behandeling, blijven de patiënten ook vandaag nog hun zichtverbetering behouden. Ook de zichtkwaliteit uit het niet-behandelde oog is verbeterd.

Volgende fase

Dit onderzoek was de eerste fase uit een project dat zal worden uitgebreid. Het is de bedoeling om nu nog jongere patiënten, onder meer uit België en Nederland, aan beide ogen te behandelen.

Geef een reactie