Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Gevoelig meer geld voor personen met een handicap

Delen
Het budget zal ook worden gebruikt voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Wegens gebrek aan een alternatief komen deze jongeren doorgaans terecht in de gemeenschapsinstellingen.

PAB’s

Een deel van de extra steun is ook nodig ter ondersteuning voor de PAB’s (persoonlijke assistentiebudgetten) uit de vorige legislatuur. Dit laat mensen met een handicap toe hulpverleners in dienst te nemen en zo langer thuis te kunnen wonen.

Het uitbreidingsplan van de Vlaamse regering wil vooral aandacht besteden aan zorg op maat: personen met een handicap kunnen kiezen uit het ruime zorgaanbod en zo aangepaste en geïndividualiseerde hulp krijgen. Voorzieningen die erg zorgbehoevende gehandicapten helpen, zullen kunnen genieten van financiële steun om zo meer personeel aan te werven.

Het is opvallend dat Vlaanderen in een periode van budgettaire krapte deze extra middelen vrijmaakt. “Het is de bedoeling om na 2010, tot en met 2014, met een bijzonder nuttige meerjarenbegroting te werken,” aldus minister Vandeurzen.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie