Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers

Delen

Iedereen zou wereldwijd op de diensten van medisch personeel een beroep moeten kunnen doen. Indien de situatie zo blijft zoals vandaag zullen echter één miljard mensen gedurende heel hun leven nooit een gezondheidswerker zien.
De eerste “week van de gezondheidswerkers wereldwijd” (8 – 12 april) markeerde het begin van het project “gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers” , een Europees middenveld-project dat bijdraagt tot de blijvende beschikbaarheid van voldoende gezondheidswerkers overal ter wereld.

Care drain

Vandaag lijden meer dan 50 landen, vooral in Afrika en Zuid Oost Azië aan een chronisch gebrek aan medisch personeel. Aan de andere kant neemt de vraag in de vergrijzende Europese samenleving aan lange- termijnzorg snel toe en daarmee de vraag naar meer gezondheidswerkers. Aangezien de arbeidsmarkt wereldwijd opengaat, stuurt deze vraag de migratie en geografische verschuiving binnen de groep van gezondheidswerkers aan. Het rekruteren van medisch personeel in het buitenland is één van de mogelijkheden om aan deze vraag hier tegemoet te komen, maar kan het tekort aan gevormd medisch personeel elders, met name in laag- midden inkomenslanden, maar ook in Europa, echter ook op dramatische wijze verscherpen. Het wegsijpelen van artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidspersoneel “care drain” versterkt de ongelijkheid en verzwakt de bestaande gezondheidssystemen nog verder.

Uitdaging van alle landen

Initiatieven om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van voldoende medisch personeel en het versterken van de gezondheidsstructuren is daarom een gezamenlijke uitdaging van alle landen en samenlevingen. Deze benadering wordt gedeeld door vele politieke leiders in Europese landen en door de Europese Commissie. Deze ondersteunt daartoe het drie-jarig project “gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers”. Het objectief van dit project is het ontwikkelen en delen van aangepaste wegen tot analyse, het breed informeren van de verschillende betrokken partijen en hen te betrekken bij een voortdurende dialoog, alsook de voorbereiding op politieke besluitvorming en concrete maatregelen. Zo legt het de nadruk op de ondersteuning van de toepassing van de in mei 2010 door de WGO aangenomen resolutie met betrekking tot de praktische richtlijnen rond het internationaal aanwerven van medisch personeel . Als leden van de WGO hebben alle Europese landen dit verdrag onderschreven. In acht Europese landen; te weten België, Verenigd Koninkrijk , Italië, Duitsland, Polen, Roemenië, Spanje en Nederland en op Europees vlak wensen een aantal middenveldorganisaties een bijdrage te leveren in de creatie van een netwerk van nationale en internationale belanghebbenden en partners om zo te komen tot de beschikbaarheid van voldoende medisch personeel waar ook ter wereld. Dit project wordt ook ondersteund door WGO –Europa, dat zelf ook initiatieven neemt om dit doel te bereiken én door de Wereldwijde Alliantie van Gezondheidswerkers (GHWA) die deze week haar eerste “week van de Internationale gezondheidswerker” viert, om zo de bewustwording rond vragen rond medisch personeel wereldwijd te verhogen. “Ik geloof niet in lokale oplossingen door elders problemen te veroorzaken. Omdat Europa bijdraagt tot de crisis op het vlak van de beschikbaarheid van gezondheidswerkers overal ter wereld, laat ons daarom bijdragen om ook duurzame oplossingen te vinden ”, stelt Thomas Schwartz coördinator “gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers” project.
Info: [email protected] MEMISA, tel. 02 454 15 48/ 454 15 40

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie