Typ om te zoeken

HR In the spotlight Overige Thuiszorg Woonzorgcentra Ziekenhuizen

Goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg

Delen

Het verhaal van Emmaüs – HR Ambassadeur 2019

Langer werken zet de aandacht voor werkbaar werk en welbevinden hoog op de agenda. Om nu en in de toekomst kwaliteitsvolle zorg te geven aan uw oma in het woonzorghuis, uw kroost in de kinderopvang, uw buurman in geestelijke gezondheidszorg, uw vriendin in het ziekenhuis, … zijn er voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers nodig 

Daarom investeert Emmaüs met overtuiging in werkbaar werkWant goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg. Met dit verhaal werd Emmaüs verkozen tot HR Ambassadeur 2019 en neemt het plaats in een rij van toporganisaties als Janssen Pharmaceutica, Colruyt, Schoenen Torfs…  

In dialoog met sociale partners 

Het zorgnetwerk Emmaüs kent een grote verscheidenheid aan organisaties: van groot ziekenhuis tot kleine kinderkribbe. Een visietekst ‘werkbaar werk bij Emmaüs’ schept een gemeenschappelijk kader voor lokale initiatieven. Deze visie kwam tot stand in dialoog met directies, HR en sociale partners en reikt criteria aan als toetssteen voor het concrete beleid. 

Belangrijk punt in de visie is maatwerk in dialoog: oplossingen die rekening houden met de verwachtingen en de mogelijkheden van de medewerker, het team en de organisatie. Maar het is de dienstverlening aan patiënten, cliënten en bewoners die primeert. 

Verhoog veerkracht  

Emmaüs ondersteunt initiatieven die een gezonde levensstijl en mentale veerkracht bij medewerkers bevorderen. We gaan verder dan ‘soep en fruit op het werk en een start-to-run. Het Huis van Werkvermogen is een krachtig model voor een geïntegreerd welzijnsbeleid. Daarnaast organiseert Emmaüs om de twee jaar een symposium ‘Verhoog veerkracht – Voorkom burn-out met aandacht voor zelfzorg, zorg voor het team, zorg als beleid. 

Levenslang leren voor iedereen  

Ontwikkeling en vorming zijn belangrijk voor alle medewerkers van Emmaüs in alle fasen van de loopbaan, niet enkel tijdens de inwerkperiode of voor de ‘high potentials’. Goede interne en externe praktijken worden gedeeld in de Emmaüs Academie.  

Binnen Emmaüs ouderenzorg konden de woningassistenten een certificaat logistiek medewerker behalen i.s.m. het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Gaby, 60 jaar, woningassistente en vakbondsafgevaardigde, was zó fier met haar eerste echte diploma. 

Emmaüs vertrekt  van vertrouwen  in professionals en gelooft in de zelfdeterminatie-theorie als basis voor motivatie. Deze rust op drie pijlers: autonomie, verbondenheid en competenties. 

Om een ondernemende cultuur te versterken, creëert Emmaüs een impulsfonds om innoverende projecten  op te schalen en kennis en ervaring te delen.  

‘Alleen ga je sneller, samen ga je verder’ 

Ideeën lanceren is een zaak, ze uitvoeren een andere. Via kwantitatieve en kwalitatieve weg monitoren we of het HR-beleid effect heeft 

Emmaüs stimuleert een cultuur waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt: de medewerkers, de teamleden, de leidinggevenden, het beleid. Want ‘alleen ga je sneller, samen ga je verder’. 

Ilse Janssens – coördinator HR Emmaüs 

Emmaüs is een zorgnetwerk in de provincie Antwerpen actief in 5 sectoren: algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woonzorg, ondersteuning van personen met een beperking, kinderopvang / gezinsondersteuning / jeugdhulp. Emmaüs telt 24 voorzieningen en bijna 7000 medewerkers.  

Kinderopvang De Spiegel

Geef een reactie