Typ om te zoeken

ICT

H. Hartziekenhuis Mol: vooraan op de informatiseringsneltrein

Delen

“H. Hartziekenhuis Mol staat voor een optimale service aan de patiënten. Vanuit de IT-afdeling trachten we de verschillende afdelingen te faciliteren met performante informaticasystemen. Op die manier verhoogt de kwaliteit van de zorg, geven we ondersteuning aan de medische staf en de verpleging, is er meer tijd voor de zorg en is er ook minder administratie in zijn totaliteit. We ontwikkelen zelf geen IT-programma’s maar volgen de markt nauwgezet. Op die manier kunnen we up-to-date kennis inkopen en implementeren in onze systemen. Een aantal projecten – uit een veel langere lijst – tonen aan dat een regionaal ziekenhuis een voorloper kan zijn op het vlak van informatica,” stelt Benny Peeters, Directeur informatica.
 
“Reeds in de periode 2006/2007 namen we de beslissing om ziekenhuisbreed met één elektronisch patiëntendossier te gaan werken. Sommige afdelingen beschikten over aparte dossiers, sommige artsen werkten nog met pen en papier bij het samenstellen van een dossier. Vanuit een IT-stuurgroep werden de belangrijkste randvoorwaarden geformuleerd en werd het proces tot aankoop in gang gezet.”
 
“Het absolute merendeel van de artsen, verpleegkundigen en paramedici werkt nu dagelijks met Orbis. Ook binnen het operatiekwartier werkt men al tot op zekere hoogte met Orbis. Voorts hebben we heel wat eigen accenten gelegd in het patiëntendossier. Zo zijn bijvoorbeeld de medische anamnese, het klinisch onderzoek, het paramedisch dossier sterk Mol-specifiek. Ook de koppelingen met de patiëntenadministratie, het labo, de apotheek, het RIS (radiologie informatiesysteem) zijn reeds meerdere jaren gerealiseerd. Verder heeft het ziekenhuis in 2011 ook een actieve en constructieve rol gespeeld in de “user groups”. Via deze werkgroepen tracht Agfa Healthcare, in overleg met de Belgische Orbis ziekenhuizen, de software verder af te stemmen op de noden van de gebruikers. De herwerkte verpleegkundige anamnese is hier een goed voorbeeld van. Het elektronisch aanvragen van medisch-technische onderzoeken, labo testen en medicatie zijn logische volgende stappen in het verder informatiseren van de klinische workflows. Op deze manier kan men nog efficiënter gaan werken en kan de kwaliteit van de aanvragen/voorschriften zo mogelijk nog verbeteren. Ook de communicatie met het ‘eHealth platform’ van de overheid is ondertussen gerealiseerd.”
 

Winstpunten

“Alle medewerkers hebben een korte, individuele opleiding gevolgd. Het EPD kan enkel ingekeken worden via computers in het ziekenhuis, rond security worden er strikte richtlijnen opgelegd. Het EPD biedt heel wat voordelen. Alle betrokken medewerkers beschikken nu over dezelfde medische informatie, dossiers worden op een uniforme manier aangemaakt en er is in het algemeen minder kans op fouten.”
 
“We hebben heel wat eigen accenten gelegd in het patiëntendossier.”
 
“Een herstelling aan een ziekenhuisbed, een defecte infuuspomp, een geblokkeerde pc of bestanden, printer-, internet- of e-mailproblemen. Deze en vele andere werkaanvragen lopen dagelijks binnen bij de technische dienst en de dienst informatica. Voor al deze kwesties zijn er daarenboven verschillende aanspreekpunten. De meldingen gebeuren op de gang, via de telefoon of het intranet.”
 

Alle werkaanvragen gebeuren centraal

“De inzet van een nieuw softwarepakket bracht aan deze praktijk een einde. Alle werkaanvragen gebeuren immers centraal via Ultimo. Zo is er een aanzienlijke vermindering van het telefoon- en e-mailverkeer. En er spelen ook andere voordelen: een beter inzicht in de diverse vragen en de uitgevoerde verrichtingen én tastbare cijfers die veel zaken meetbaar maken. Door de registratie en borging van gegevens over activiteiten in Ultimo kan men bij audits en controles snel en adequaat informatie verstrekken. Kortom, Ultimo verbetert de service naar de diverse ziekenhuisafdelingen aanzienlijk.”
 
“Informatica zorgt voor een beter inzicht in de diverse vragen en de uitgevoerde verrichtingen.”
 


 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie