Typ om te zoeken

ICT

H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen schakelt versnelling hoger dankzij SpeechExec Enterprise

Delen

Het H.-Hartziekenhuis is een Belgische ziekenhuisgroep met drie campussen. Twee campussen liggen in de stad Roeselare, één campus bevindt zich in Menen. Het supraregionaal ziekenhuis beschikt momenteel over 883 ziekenhuisbedden en 58 rust- en verzorgingstehuis bedden. Er zijn in totaal 160 artsen en 2.350 medewerkers actief. Een decennium geleden schakelde het ziekenhuis omwille van rentabiliteit over op digitaal dicteren. De verandering vond toen voorzichtig en ongestructureerd per departement plaats, met analoge toestellen als een permanente back-up achter de hand. Recent verving het ziekenhuis, op aandringen van de IT-dienst, de SpeechExec Pro software door de SpeechExec Enterprise software van Speech Processing Solutions.

Centraal beheer belangrijkste impuls omschakeling naar SpeechExec Enterprise

In september 2012 benaderde de IT-dienst van het H.-Hartziekenhuis de firma Sercu voor deze reconversie van software. De firma Sercu is sedert jaar en dag leverancier aan huis van kantoorbenodigdheden, kopieerapparaten, multifunctionals, maar ook van de dicteeroplossingen van Speech Processing Solutions.

Koen Sercu

Koen Sercu


Koen Sercu, zaakvoerder van Sercu: “Toen het ziekenhuis met digitaal dicteren startte, installeerden we hiervoor SpeechExec Pro.. Omdat het gebruik van digitaal dicteren meer en meer ingang vond bij de ziekenhuismedewerkers maar lokaal per afdeling werd beheerd, kon de IT-dienst van het ziekenhuis de verspreide workload niet langer belopen. Na een proof of concept koos het ziekenhuis ervoor om de 73 licenties van de Pro-versie om te zetten naar 73 SpeechExec Enterprise licenties, waarvan het beheer en de configuratie wel gemakkelijk gecentraliseerd kon worden. ”
Voortrekkersrol Dokter Jan Demol, oncoloog bij het H.-Hartziekenhuis was de voortrekker in dit proces: “Ik werkte al zeer lang, nog voor mijn collega’s, met digitale dicteertechnologie en de spraakherkenning van Dragon. De snelheid en efficiëntie waarmee ik de protocollen hierdoor wist uit te werken, wekte hier de interesse op. Dit was aanleiding om toen met SpeechExec Pro in combinatie met Dragon spraakherkenning te starten.” Steven Caerels, systeembeheerder bij het H.-Hartziekenhuis: “Meer en meer artsen gingen de deze software gebruiken. Het beheer van de SpeechExec Pro-software verliep echter lokaal op elke individuele pc, wat maakte dat onze IT-dienst over bevraagd werd. Op onze vraag werd gezocht naar een alternatief.”
Na een testfase koos het management voor SpeechExec Enterprise van Speech Processing Solutions, dat perfect met het Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningsysteem is geïntegreerd. Omdat het ziekenhuis al over Dragon NaturallySpeaking beschikte, had dit slechts een upgrade nodig. Bovendien kon het H.-Hartziekenhuis alle dicteerhardware recupereren. “De aanwezige dicteerapparaten – SpeechMikes en Digital Pocket Memo’s – en transcriptiesets konden we behouden, waardoor we extra kosten wisten te vermijden”, zegt Steven Caerels. De 73 licenties van SpeechExec Pro werden eind november 2012 voor 73 SpeechExec Enterprise licenties ingeruild. Snellere dictaatverwerkingen en keuzevrijheid De SpeechExec Enterprise werd in het H.-Hartziekenhuis in een Citrix-omgeving ingebed, wat toelaat dat artsen op termijn van thuis uit gaan dicteren en live werken via spraakherkenning. Een ander voordeel is dat ze – eens het Dragon spraakherkenningsysteem vertrouwd is met de medische vaktermen – sneller protocollen kunnen aanmaken. “Vroeger kon de transcriptie van een protocol tot wel 5 dagen duren. Nu hebben we het protocol al na 24 uur”, aldus Dokter Demol.
De artsen hebben dankzij het systeem ook maximale keuzevrijheid: ze kunnen kiezen of ze hun dictaten willen laten uitschrijven door een secretaresse of via het spraakherkenningssysteem. De selectieve automatische routing stelt hen zelfs in staat om deze keuze rechtstreeks vanaf het draagbare digitale dicteerapparaat, de Pocket Memo, te maken. Tot slot is er ook nog het grote gebruiksgemak van het systeem: een arts kan eender waar in het dictaat wijzigingen doorvoeren of tekst toevoegen.
Voor het medisch secretariaat is het grote voordeel de snelheid waarmee dictaten van de artsen kunnen worden verwerkt. Ook secretariaatsmedewerkers hebben keuzemogelijkheden te over: ze kunnen woorden in de teksten die via de spraakherkenning worden geproduceerd, tijdens het afspelen van de originele opname markeren wat controle en eventuele correctie vergemakkelijkt. Ze kunnen er ook voor opteren of ze dictaten via spraakherkenning willen verwerken of via de gebruikelijke transcriptie. Sommige dictaten zijn per slot van rekening ook niet zinvol om met spraakherkenning te verwerken, zoals bijvoorbeeld een opdracht van een arts “om het verslag van het onderzoek van patiënt X bij dokter Y voor te leggen voor advies”.

Gebruikersrechten eenvoudig beheren

De IT-beheerders van het ziekenhuis kunnen dankzij deze software groepen van gebruikers vlot organiseren en de gebruiksrechten eenvoudig beheren. Zo kunnen ze de rechten voor groepsbeheer toewijzen aan afdelingshoofden waardoor de werklast wordt verdeeld. Daarnaast genereert de statistiekmodule in SpeechExec Enterprise alle gegevens over de dicteer- en transcriptieworkflow, zoals doorvoer van werkitems, verwerkingstijden en gebruikte workflowtypes. Dit ondersteunt de besluitvorming bij de continue optimalisatie en bijsturing van de workflows, onafhankelijk van de individuele gebruikersprofielen en -voorkeuren. Toekomst Momenteel wordt er in het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen nog heel versnipperd – op 10 verschillende afdelingen – gewerkt met SpeechExec Enterprise en spraakherkenning.

Steven Caerels

Steven Caerels


Steven Caerels: “Binnenkort schakelt het ziekenhuis zijn computersofware op Windows 7 over. Dit is het moment voor alle departementen om simultaan op SpeechExec Enterprise over te stappen.” Verder is het de bedoeling dat de artsen op korte termijn via hun iPhone of Blackberry thuis of onderweg met de SpeechExec Enterprise digitale dicteeroplossing kunnen werken.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie