Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Helft astmapatiënten gebruikt inhalator verkeerd

Delen

“Patiënten zijn vaak in de veronderstelling dat zij hun inhalatiegeneesmiddelen op de juiste wijze innemen, maar in werkelijkheid krijgt een groot aantal patiënten te weinig of juist te veel van het geneesmiddel toegediend” legt Vincken uit.  Dit heeft verstrekkende gevolgen zowel voor de patiënt als de zorgsector. “Patiënten kunnen zelf niet controleren of ze de juiste en de volledige dosis hebben ingenomen. Ook de zorgverlener kan dit onmogelijk nagaan. Als er dan geen verbetering merkbaar is, wordt vaak een hogere dosis voorgeschreven. Volkomen onnodig en bovendien extra kostelijk zowel voor de patiënt als voor de gezondheidszorg” aldus Vincken.

Voorlichting de hoogste prioriteit

Artsen moeten de voorlichting van patiënten de hoogste prioriteit geven, meent Vincken. “De patiënt moet zich ervan bewust zijn dat het niet of fout inhaleren van de medicatie grote gevolgen heeft. Door patiënten goed te trainen in de manier van inhaleren, krijgen zij hun geneesmiddel optimaal binnen en voorkomt dit verergering van de klachten. Deze voorlichting en adequate nazorg is niet alleen de taak van artsen, maar ook die van verpleegkundigen en apothekers”.

Begeleidingsgesprekken

De zogeheten “begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie” waarbij patiënten extra opgevolgd worden door de apotheker, vindt Vincken alvast een eerste stap in de goede richting. “Verder is het essentieel om patiënten te motiveren om de therapie te blijven volgen, ook als het even wat beter gaat. Om patiënten te herinneren aan hun inhalatie is het juiste voorlichtingsmateriaal nodig en bijvoorbeeld apps of sociale media. Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor farmaceuten”. Voorlichting is één zaak, daarnaast roept Vincken de farmaceutische industrie op om na te denken over technieken die een efficiëntere toediening mogelijk maken.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie