Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Het Brussels ziekenhuis geeft een gemeenschappelijke opleiding van vijf dagen aan alle diensthoofden.

Delen

Deze basisopleiding duurt vijf dagen en is bedoeld voor alle managers (medisch personeel niet inbegrepen). Naast deze opleiding organiseert het Brugmanziekenhuis ook individuele coachingsessies die een maximale duur van zes keer twee uur hebben. Deze opleiding vindt plaats na een gesprek tussen de drie partijen (coach, leerling en N+) waarbij de doelstellingen van de coaching bepaald zullen worden. Na de sessies wordt er opnieuw een gesprek tussen de drie partijen georganiseerd om na te gaan of de doelstellingen al dan niet gehaald werden. “Momenteel bestaat ons deelnemersveld uit hoofdverplegers en diensthoofden, technici, ploegbazen en hoofden van administratieve diensten. In totaal gaat het om zo’n 150 à 170 personen. Wij hebben nu reeds alle managers opgeleid die al een tijdje bij ons in dienst zijn, maar we blijven de nieuwkomers wel nog altijd opleiden. Deze opleidingen zijn gemeenschappelijk, want dat draagt bij tot een goede samenwerking tussen de verschillende diensten en zorgt voor een gemeenschappelijke cultuur in het ziekenhuis. Het is voornamelijk de interdisciplinariteit van het verhaal die in de smaak valt, want op die manier kan er in contact worden getreden met collega’s uit andere sectoren en ontdekt worden hoe zij dagelijks omgaan met hun taak.”
Elke groep bestaat uit acht tot tien personen en komt een keer om de twee weken samen. De deelnemers behandelen de theoretische en praktische aspecten van het management en doen ook mee aan verschillende rollenspellen.

Toekomst

Er worden regelmatig nieuwe managers aangeworven in ons ziekenhuis en zij moeten natuurlijk een opleiding krijgen. “In 2014 zal er een permanente opleiding zijn. Ook gaan we een evaluatie maken van onze opleiding. Misschien dienen er bepaalde niveaus te worden bepaald, waarbij een zelfde niveau van toepassing zou zijn op alle nieuwkomers en de meer ervaren managers de mogelijkheid zouden hebben om hun specifieke vaardigheden te doen aangroeien. Dit zou dan eerder een à la carte systeem zijn. We dienen ook te onderzoeken wat de reële behoeften van de managers zijn. Sommigen zijn immers vragende partij voor praktijkgroepen. Deze opleidingen beantwoorden zowel aan collectieve als aan individuele doelstellingen”, aldus Valérie Lahier.
Het Brugmanziekenhuis wil meer leermogelijkheden kunnen aanbieden. Nu beschikt het reeds over een groot opleidingsprogramma dat zowel in het Nederlands als in het Frans kan worden gegeven.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie