Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Het businessmodel van onze ziekenhuizen staat onder druk. Een probleem of een opportuniteit?

Delen

Donderdag 26 oktober opent Prof. Dr. Walter Van Dyck om 9u30 de 4e Vlerick Healthcare Conference. Wij warmen alvast even op met de professor met een kleine vooruitblik op het congres, dat op korte tijd uitgegroeid is tot een referentie in de sector. Het centrale thema Collaborate to innovate? spitst zich dit jaar toe op twee grote pijlers: de netwerkvorming in de zorg en de betaalbaarheid van convergerende medische technologie.
 
Twee grote actuele thema’s vormen de ruggengraat van de vierde editie van de Vlerick Healthcare Conference: de ziekenhuisnetwerken en de betaalbaarheid van convergerende medische technologie. Samenwerking en schaalvergroting zijn hierbij letterlijk en figuurlijk de gemeenschappelijke deler. Op het congres gaat men op zoek naar de nodige antwoorden en informatie om de zorgsector handvatten te bieden en zo deze uitdaging perfect voorbereid aan te gaan.
 
“In Vlaanderen beweegt er al heel wat. De netwerken en intentieverklaringen zijn niet meer op één hand te tellen. Maar dat is nog maar de eerste stap”, zegt Prof. Dr. Walter Van Dyck. “Nu volgen de concrete uitdagingen voor die ziekenhuizen: hun organisatie, aanbod en specialismen op elkaar afstemmen. Het is juist de bedoeling om geen overcapaciteit te creëren. Welke competenties zijn complementair dan wel supplementair? Hoe moeten ze dit concreet aanpakken? Voor die sturing willen we onder meer zorgen op 26 oktober in Brussel. De strategische vraagstukken die zich zullen manifesteren analyseren en een leidraad uittekenen.”
 
De netwerkvorming zal het ziekenhuislandschap danig hertekenen, maar ook de trend van selfmanagement luidt een nieuw tijdperk in. Het businessmodel van onze ziekenhuizen komt onder druk te staan. Prof. Dr. Van Dyck: “We moeten het business denken meer omarmen in de ziekenhuiswereld, ook al klinkt dat koel en afstandelijk aangezien het om zorg voor mensen gaat. De nieuwe applicaties en devices kunnen de levenskwaliteit van de patiënten zeker en vast verhogen, maar ze zorgen voor een ander zorgverhaal. Het komt erop aan om de ziekenhuizen een bril aan te reiken die hen leert hoe naar die nieuwe technologieën en mogelijkheden gekeken moet worden. Hoe gaan we daarmee om? Tot nog toe kwam het bedrijfseconomische aspect daarbij nog niet echt aan bod, al zou dat eigenlijk wel moeten. De rol van artsen en het ziekenhuis kan namelijk niet zomaar weggeswipet worden door deze technologieën. Het gebruik van apps moet gekoppeld worden aan de juiste denkmethode om de zorg in zijn totaliteit naar een hoger niveau te tillen in een leefbaar model.”
 
Een leefbaar model zal dan ook zeker en vast nodig zijn om de innovaties die zich aanbieden te kunnen implementeren in ons zorgsysteem. Samenwerkingen tussen ziekenhuizen met de bijhorende schaalvergroting zullen dit bevorderen. De onderhandelingspositie wordt sterker, prijzen kunnen gedrukt worden. Deze aanpak leent zich ook om de geneesmiddelen voor de patiënt betaalbaar te maken. “In Europa zijn er gelukkig de nodige mechanismes om de prijzen onder controle te houden, maar ook hier kunnen samenwerkingen een (prijs)verschil maken. Ik denk hierbij spontaan aan de Benelux A-collaboratie, waar internationaal toch wel naar gekeken wordt. Het is een glashelder voorbeeld van hoe je onderhandelingspositie sterker wordt naarmate je een groter domein (Benelux) bestrijkt.” In die optiek verwijst Prof. Dr. Van Dyck graag naar de presentatie van Ansgar Hebborn om 14u30 in Track 1: Collaborating for acces. Hij brengt dan namelijk een stand van zaken op Europees vlak met aandacht voor de verschillende visies die er momenteel leven.
 
Tijdens het congres zijn er opnieuw 3 tracks waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Het zopas vermelde Track 1: Collaborating for acces loopt parallel met Track 2: Health Tech Convergence en Track 3: Collaborating for better care. De drie tracks gaan van start om 11u, na de plenaire presentaties van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Collaborate to innovate: the societal perspective) en Prof. Dr. Hans-George Eichler (Collaborate to innovate: the drug regulator’s perspective). Het plenaire debat onder leiding van Kathleen Cools gaat van start om 16u. Ontdek hier het volledige programma.
 
 
TIP! Het perfecte aperitief voor deze boeiende congresdag zijn de scenarioanalyses van Prof. Dr. Brecht Cardoen waarin hij verschillende toekomstscenario’s schetst voor de vorming van ziekenhuisnetwerken. U vindt ze hier.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie