Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Het CHC pleit voor een opleiding verpleegkunde van vier jaar.

Delen

Bij het CHC zijn 4.000 werknemers tewerkgesteld, ofwel 2.800 voltijds equivalenten. Bij deze voltijdse equivalenten zitten 1.500 verplegers VTE, wat neerkomt op een stijging van maar liefst 17% in een periode van tien jaar. Meer dan 800 zelfstandige zorgverstrekkers en artsen werken voor het CHC, dat in 2011 trouwens ook 3.000 stagiairs verpleegkunde en paramedische zorgen ontvangen heeft. Het netwerk is ook van plan een nieuw ziekenhuis te bouwen op een heuvel van de stad Luik zodat daar alle activiteiten van de drie Luikse ziekenhuizen samengebracht kunnen worden. Dit project zal een investering vergen van zo’n 260 miljoen euro voor zowel het nieuwe gebouw als voor zijn omgeving. Het nieuwe ziekenhuis zou klaar moeten zijn tegen het einde van 2016.
 
Het CHC telt dus heel wat werknemers maar is wel geconfronteerd met problemen van schaarste in bepaalde domeinen. De leidinggevenden uit verschillende sectoren hebben aanvaard om onze vragen te beantwoorden.

Wordt u geconfronteerd met aanwervingproblemen en zo ja, in welke sector?

"Jawel, in onze afdeling verpleegkunde is de situatie vaak erg moeilijk. Er zijn voornamelijk aanwervingsproblemen voor DBDMH-verplegers (gespecialiseerd in intensieve zorgen en dringende medische hulp) en voor medewerkers die een titel voeren (geriatrische en oncologische verpleegkundigen of nog verplegend personeel voor de operatieafdeling). Het is voor ons vaak makkelijker om medisch personeel te vinden voor de ziekenhuizen die in het stadscentrum gelegen zijn dan voor de ziekenhuizen die zich buiten de stad bevinden. Dit probleem stelt zich ook voor de hightechberoepen (informatici, analisten, softwarespecialisten, ondersteunende beroepen, enz.). Dat kan voornamelijk verklaard worden door het feit dat deze mensen de carrièremogelijkheden onderschatten die bestaan in de non-profit ziekenhuissector, terwijl een instelling als het CHC net grote uitdagingen biedt, zoals het project van een nieuw groot ziekenhuis."

Zijn deze problemen schrijnender in de ziekenhuizen of in de rust- en verzorgingstehuizen?

"Dit probleem duikt vaker op in onze rust- en verzorgingstehuizen omdat deze vaak op een structurele manier onderbemand zijn. Het is moeilijk om verplegers en zorgverstrekkers aan te trekken. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met een slecht imago."

Werft u ook verplegend personeel uit de landen van het voormalige Oostblok aan?

"Neen, vanwege de cultuur-, taal- en opleidingsverschillen. We doen dit ook uit ethische overwegingen, want deze landen hebben natuurlijk zelf goede verplegers nodig. Toch wijzen we dit voorstel niet systematisch af. We blijven hoe dan ook voorstellen bestuderen van instellingen die mensen in het buitenland aanwerven."

Los van het verpleegkundig probleem, is er nog een ander probleem van slechte afstemming tussen de school en uw beroepsomgeving.

"Er is niet echt sprake van een slechte afstemming. De scholen hebben echt wel de bedoeling om de opleiding aan te passen aan de manier waarom het beroep van verpleger evolueert. Toch stellen we vast dat er nog een aantal gebreken zijn, zoals de technische evoluties in de speerpuntdiensten. Daarom pleiten wij ervoor dat de opleiding verpleegkunde voortaan vier jaar duurt. Voor andere beroepen zoals architect, ingenieur of informaticus werven we vooral mensen aan die al 10 tot 15 jaar ervaring hebben en hun loopbaan een andere wending wensen te geven. Ze worden aangetrokken door onze waarden die voornamelijk gericht zijn op het welzijn van de patiënt."

Hebt u een programma voor voortgezette opleidingen of voor bijscholingen?

"We beschikken over een van de meest doeltreffende opleidingsprogramma’s van het hele Luikse ziekenhuiswezen. Elk personeelslid kan twee dagen per jaar een opleiding volgen. We steken hier veel geld in. We hebben ook een opleidingsprogramma van vijf jaar voor kaderleden en organiseren, deels intern met onze eigen middelen, voortgezette opleidingen voor onze medewerkers die officieel de titel van verpleger voeren."

Hoe slaagt u erin om in zware beroepen 50-plussers te motiveren en op een efficiënte manier te laten werken?

"Vanaf 45 jaar hebben de personeelsleden recht op extra verlofdagen zonder dat ze hiervoor loon moeten inleveren. Een verpleger van 55 jaar krijgt nog zijn volledig voltijds salaris maar hij werkt wel 0,85 VTE. Wij waarborgen een volledige transparantie voor elke functie die vrijkomt, zodat de interne transversale en verticale mobiliteit bevorderd kan worden. Een werknemer die op een andere plaats wenst te gaan werken, heeft daar dus alle mogelijkheid toe."

Pascale Pierard

Geef een reactie