Typ om te zoeken

In the spotlight Legal

Het Fonds voor de medische ongevallen van het RIZIV: activiteitenverslag 2018

Delen

Het RIZIV heeft vandaag het activiteitenverslag 2018 van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) gepubliceerd en toegelicht. Het FMO sluit 2018 af met bijna de helft gesloten dossiers sinds de start. Op die manier vermindert het aantal lopende dossiers aanzienlijk. Het focust bij nieuwe dossiers voortaan op vergoedbare schade zodat deze dossiers prioriteit krijgen.

Het FMO in 2018: een positieve evolutie

Het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) onderzoekt of de schade een gevolg is van zorgverstrekking, de grootte van de schade en vergoedt in sommige gevallen de schade.

Eind 2018 heeft het fonds voor medische ongevallen:

 • 4759 aanvragen ontvangen sinds de start
 • 2329 dossiers afgesloten, terwijl 2430 dossiers op advies wachten
 • 486 nieuwe aanvragen ontvangen in 2018

“De ingezette hervormingen werpen hun vruchten af”, stelt administrateur-generaal van het RIZIV Jo De Cock vast. “De opgelopen achterstand is het afgelopen jaar geslonken met 8% en in 2018 werkte het Fonds 3,34% meer dossiers af dan het jaar voordien.”

Het percentage aanvragen die wachten op advies van het FMO neemt doorheen de jaren af

De plaats van een medisch ongeval is in meer dan 86% van de gevallen een ziekenhuis. In de meeste gevallen is de getrokken zorgverlener een arts, 32% is orthopedist.

Onze werking in enkele cijfers

We willen door een continue verbetering van onze dienstverlening en door de samenwerking met partners duidelijkheid scheppen voor potentiële aanvragers.

Iedereen die vermoedt dat hij schade leed als gevolg van gezondsheidzorg, kan een aanvraag indienen bij het fonds. De afhandeling van een dossier bevat een aantal stappen:

 1. Het FMO onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag.
 • 8% van de aanvragen is onontvankelijk of gestopt in de eerste fase.
 1. Het FMO vraagt alle nuttige en nodige stukken op.

Na analyse van de documenten, kan het FMO een expertise vragen bij een gespecialiseerde zorgverlener.

 • Sinds de start bestelde het FMO 2809 expertises, goed voor 5.152.255 euro.
 1. Het FMO geeft een advies op basis van het verslag van de expert en de eigen analyse van de stukken

Het fonds vergoedt schade.

 • in 2018 ging dat over een totaal bedrag van 4 229 333 euro
 • In 7% van de gesloten dossiers kende het FMO een vergoeding toe: waarvan 2% dossiers medische ongevallen zonder aansprakelijkheid en 5% met aansprakelijkheid.
 • Een kwart van de aanvragen werden gestopt voor het FMO een advies gaf (onontvankelijke, dossiers afgesloten op vraag van aanvrager, gebrek aan reactie van de aanvrager,….)
 • 62% van de aanvragen komen niet in aanmerking voor een vergoeding , schade die bv. geen link heeft met zorgverstrekking, schade die gekende verwikkelingen zijn, schade die te maken heeft met therapeutisch falen of de verdere evolutie van de patiënt, … Vele van deze aanvragen kunnen vermeden worden door snellere en betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt.

Van de analyse in 2018 naar vormingen in 2019

In de loop van 2018 gaf het RIZIV de opdracht aan een externe partner om de situatie van het FMO in kaart te brengen. Deze analyse en bijhorend plan van aanpak stelt het FMO in staat om de structurele achterstand aan te pakken en nieuwe dossiers binnen aanvaardbare en realistische termijnen af te werken.

Daaruit volgt dat 2018 voor het FMO heel wat evoluties meebracht op verschillende vlakken:

 • Optimaliseren van het documentbeheer
 • Beschrijving en documentatie van de procedures
 • Continue softwareontwikkelingen
 • Communicatie, zowel intern als extern.
 • Overleg en samenwerking met partners

De directeur van het FMO dr. Mia Honinckx juicht deze evoluties toe en wil in de toekomst nog een stapje verder gaan: “Het FMO zet maximaal in op communicatie met de zorgverleners. Zowel de communicatie tussen zorgverleners en het FMO als de communicatie tussen zorgverlener en patiënt zijn cruciaal voor onze werking. Een van de initiatieven zijn de vormingen voor partners die nog dit najaar op onze planning staan.“

Meer weten?

U vindt het activiteitenverslag 2018 van het FMO samen alle voorgaande verslagen op www.riziv.be

In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid publiceert het FMO zijn activiteitenverslag enkel digitaal.

Geef een reactie