Typ om te zoeken

HR

Het functioneringsgesprek: een opportuniteit

Delen

Het functioneringsgesprek is niet hetzelfde als een evaluatiegesprek, waarin de leidinggevende vertelt wat hij of zij vindt van de prestaties van de medewerker en welke gevolgen dat heeft voor zijn of haar functie, salaris of inschaling. Het is een terugblik op het afgelopen jaar. Een functioneringsgesprek is juist gericht op de toekomst, op verandering.
In de eerste plaats gaat het hierbij over de vaardigheden en/of competenties van de medewerker: welke zijn goed of voldoende, welke moeten verbeteren of wil de werknemer graag verbeteren? Verder mogen in het gesprek alle andere werkgerelateerde zaken aan bod komen, zoals:

 • ideeën voor verbetering van werkprocessen
 • de werkomstandigheden
 • scholings- en trainingswensen
 • loopbaanwensen
 • het functioneren van de leidinggevende

Wees eerlijk

Enkel als zowel de medewerker als de leidinggevende zich kwetsbaar en ontvankelijk opstellen, ontstaat er écht contact. Het is een kans om iets te vertellen wat nooit eerder gezegd kon worden. Maak duidelijk dat de medewerker ook vragen kan stellen aan de leidinggevende, en feedback kan geven op de stijl van leidinggeven. Als leidinggevende dient u voldoende vertrouwen te geven zodat de medewerker alles bespreekbaar durft te maken. De medewerker komt hierbij best met concrete voorbeelden, zodat de leidinggevende echt iets kan doen met deze feedback.

Bereid u grondig voor

De sleutel tot een geslaagd gesprek ligt in de voorbereiding. Beide partijen denken daarom vooraf goed na over de gespreksonderwerpen:

 • Neem beide de functieomschrijving en het competentieprofiel vooraf door als het gaat om competenties en gedrag die bij de functie horen.
 • Welke cursus, training of opleiding kan de medewerker verder helpen in zijn of haar huidige functie of loopbaan?
 • Wat kan er volgens de medewerker verbeterd worden in de werkwijze van de afdeling?
 • In welke richting wil de medewerker doorgroeien? Kan dat in zijn of haar huidige functie? Ziet hij of zij meer kansen in een andere functie?
 • Welke toekomstplannen heeft het bedrijf of de organisatie? Zitten daarin nieuwe kansen voor de carrière van de medewerker?

Vijf extra tips

 • De leidinggevende moet het tijdstip van het gesprek ruim op voorhand aankondigen. Beide kunnen dan samen tijdig vaststellen welke onderwerpen aan bod komen.
 • Indien de leidinggevende wil dat de medewerker op een aantal punten beter gaat werken, bespreek dan samen hoe dat best aangepakt wordt. Spreek ook af dat beide daarover regelmatig een opvolgingsgesprek zullen voeren.
 • De leidinggevende maakt best een schriftelijke samenvatting van het gesprek en van de gemaakte afspraken. De medewerker kan hierop eventuele aanvullingen of opmerkingen geven. Beiden kunnen vervolgens, om latere discussie zoveel mogelijk uit te sluiten, het verslag ondertekenen. Ieder kan een kopie hiervan bewaren.
 • Laat de medewerker een voortgangsplan voorleggen van de stappen die hij ter verbetering wil zetten. Dit is een garantie dat de inspanning die de medewerker doet om beter te functioneren genoteerd staat. Hierdoor staat hij of zij later bij een beoordeling sterker.
 • In veel bedrijven en organisaties is er in de eerste maanden van het jaar een functioneringsgesprek en op het einde van het jaar een evaluatiegesprek. In het evaluatiegesprek wordt dan vaak verwezen naar de afspraken die in het functioneringsgesprek werden gemaakt.

Meer info

Een functioneringsgesprek hebben, is beter dan er geen te hebben. Het over de juiste dingen hebben, is nog beter. En het op een systematische manier doen, is helemaal volgens de regels van de kunst!
www.admb.be[email protected]

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie