Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Hoe inspelen in de zorgsector op aangepast artikel 104 van het AREI?

Delen

Kabeldraagsystemen, kabelgoten, kabeldoorvoeren,…

Sinds enige tijd is een nieuw artikel van het AREI (Algemeen Regelement op Elektrische Installaties) van kracht. Dit artikel 104 behandelt voorzorgsmaatregelen tegen brand bij het plaatsen van een elektrische installatie. Wij klopten voor meer uitleg aan bij Tecnolec, het technisch kenniscentrum voor alle werkgevers en werknemers van de elektrosector, en fabrikanten Trayco en Vergokan.
In dit stuk willen we te weten komen hoe die laatste in de zorgsector inspelen op dit artikel, dat onder bepaalde omstandigheden het gebruik van andere, duurdere kabels oplegt en hoe ze op het vlak van kabeldraagsystemen, kabelgoten, kabeldoorvoeren, enzovoort… innovatief zijn.
Omdat deze regelgeving van toepassing is op alle nieuwbouwprojecten en renovaties na 4 september 2013, heeft dit ook de nodige gevolgen voor de zorgsector. In een omgeving waar het bijstaan van mensen centraal staat, is het ook nodig dat de gebouwen waarin deze zorg verleend wordt, voldoen aan de nodige vereisten om deze dienstverlening in veilige omstandigheden te kunnen garanderen. Het spreekt dus vanzelf dat het noodzakelijk is dat de gebruikte materialen voldoen aan de laatste richtlijnen op het vlak van brandveiligheid in gebouwen.
Kort samengevat komt het hier op neer: als er brand ontstaat in een gebouw is het uiteindelijke doel mensenlevens te redden.

Functiebehoud

“Daarom zoeken we onder meer constant naar montagevriendelijke oplossingen die de functie van vitale stroombanen zoals brandmeldsystemen, noodverlichtingen en andere veiligheidsinrichtingen kunnen blijven garanderen. Daarmee spelen we in op het feit dat gesteld wordt dat er minimaal één uur functiebehoud moet zijn”, geeft David Van Rampelbergh van het in Oudenaarde gevestigde Trayco nv mee, dat onder andere instaat voor de productie van kabeldraagsystemen.
“Om na te gaan of producten voldoen aan de nieuwe Belgische regelgeving, maken we gebruik van de Duitse norm DIN 4102-12. Onder deze norm moet er rekening gehouden worden met het feit dat er geen product wordt getest, wel een systeem. Het gaat bijgevolg om een testen van de constructie en de kabels. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er in België – en dit in tegenstelling tot Duitsland – geen onderscheid gemaakt wordt tussen standaardconstructies (dus de opstelling zoals beschreven in DIN 4102-12 waarbij alle geteste merken kunnen gebruikt worden) en niet-standaard constructies (dus de opstelling afwijkend van DIN waarbij enkel het in een test gebruikte merk ingezet mag worden). Voor België is het zo dat ook de systemen getest moeten worden (kabel + constructie) maar is er sprake van een overdraagbaarheid (dus de verschillende merken kabels die gebruikt kunnen worden op een geteste constructie).
“Een bijzonder belangrijk topic is dat er bij brand functiebehoud voorzien wordt bij het ontwerp van gebouwen in de zorgsector”, stelt ook Filip Goris van het eveneens in Oudenaarde gevestigde Vergokan, een producent van zowel standaardoplossingen en oplossingen op maat bij kabeldraagsystemen voor elektrische installaties. “Als er brand ontstaat, kan de veiligheid van personen enkel gewaarborgd worden wanneer alle noodzakelijke veiligheidsinstallaties blijven functioneren. Kabeldraagsystemen met functiebehoud behouden hun draagfunctie in geval van brand en dragen zodoende bij tot de blijvende werking van een installatie. Vergokan hanteert eveneens de DIN 4102-12-norm om het functiebehoud van de nieuwe systemen te bepalen. Ons bedrijf stelde over deze materie een praktische informatiegids samen die op simpele aanvraag ter beschikking wordt gesteld.”

Montagesnelheid en installatiegemak

Zoals ook Trayco aangaf, zijn een hoge montagesnelheid en een optimaal installatiegemak de kernbegrippen. Onze gesprekspartner bij Vergokan bevestigt dat ook hier de nodige flexibiliteit aan de dag wordt gelegd, zowel bij het ontwerp als de productie. Aanvullend moet er ook flink geïnvesteerd worden omdat elk systeem in erkende testcentra moet worden getest en goedgekeurd.
Wie testen zegt, zegt uiteraard ook een hogere kostprijs. Welke zijn nu de oplossingen om hier voor de diverse budgetten aan tegemoet te komen? Trayco haalt in dit verband het voorbeeld aan van een enkelvoudig tracé. Hierbij biedt bijna iedere fabrikant volgens de geldende normen een constructie aan die ofwel heel duur uitvalt in aankoop (versterkte standaardproducten, die een complexe productie en een grote hoeveelheid grondstoffen vragen), ofwel een constructie die heel tijdrovend is (waarbij bestaande oplossingen worden versterkt door bijkomende verankeringen in plafond en muur).
“Trayco ontwikkelde een oplossing die toelaat om dit tracé te installeren met één bevestigingspunt in het plafond. Zo gaat er geen tijd verloren met het plaatsen van extra verankeringen”, aldus David Van Rampelbergh. “Daarbij houden we de kostprijs van dit nieuwe product binnen de perken, zodat deze oplossing volgens het AREI 104 zeer kostenbesparend is.”
“Bij Vergokan legden we ons de jongste jaren zeer sterk toe op de ontwikkeling van bijzonder montagevriendelijke producten. Daarom investeerden we in systemen die zich nog sneller laten monteren, met een kleiner aantal accessoires”, verduidelijkt Filip Goris. “Deze accessoires zijn multi-inzetbaar waardoor ze probleemloos met verschillende kabeldraagsystemen kunnen worden toegepast. Hoe minder individuele producten, hoe kleiner de kans dat men aan het einde van een project producten overhoudt. Kortom: ‘achieve more with less’…”

Productvoorbeelden

Hoe wordt dit specifiek toegepast op de producten? Welke zijn dan voor onze gesprekspartners de belangrijkste innovaties?
“Bij Vergokan steekt de innovatie erin dat we de kostprijs bij de aankoop van het materiaal voor het functiebehoud zo laag mogelijk houden”, stelt Filip Goris. We zoeken dus naar het gebruik van minder steunen, het dragen van meer gewicht, het vermijden van draadstangen en een verlenging van de tijd van het functiebehoud tot 90 minuten. Hierbij aansluitend beperken we de montagetijd tot het minimum of maken we die gelijk aan een niet-functiebehoud montage, waarbij de belasting maximaal is getest met de grootste steunafstand. Belangrijk om verder te vermelden, zijn de ineenschuifbare systemen. Die zorgen voor kortere montagetijden, een beperking van het aantal hulpstukken en meer veiligheid voor de installateur. Hiermee spelen we in op een trend om steeds meer pasklare systeemoplossingen aan te bieden.”
Bij Trayco illustreert men de innovaties het liefste met een praktijkvoorbeeld. Onze gesprekspartner verwijst hiervoor naar het woon –en zorgcentrum Quiétude in het Waalse Montigny-le-Tilleul. Dit WZC werd op het vlak van elektrische installaties aangepakt samen met Imtech (Anderlecht), dat koos voor de Trayco kabelkanalisaties.
“We kozen op het vlak van producten voor ons nieuwste type kabelgoot, de CTI 60, die moet instaan voor een performante en kwaliteitsvolle installatie, rekening houdend met zowel de stevigheid, de afwerking als de veiligheid. Daarnaast gebruikten we speciaal op maat ontwikkelde hangsteunen, met voorgemonteerde wandconsoles”, vernemen we. “Door het gebruik van versterkte zijprofielen en extra veel doordrukken in de bodem van de goot, genereerden we extra draagvermogen. Concreet is er een ondersteuning van een gewicht van 50 tot 60 kilogram op anderhalve meter ondersteuningsafstand, waarmee we de klassieke draagafstand verlengden met twee tot drie meter. Het gevolg: sneller werken, minder aankoop van materiaal en snellere oplevering van de werf. Vooral belangrijk is dat er een extra besparing werd gegenereerd door het bewerken van de kabelgoot meteen extra ontbramingsbehandeling tijdens de productie, waardoor vertragingen door arbeidsongevallen bij dit blessuregevoelige product worden beperkt.”
“Net als bij de collega’s zetten wij daarnaast trouwens ook nadrukkelijk in op tijdige leveringen en werfopvolging achteraf. Dit is logisch, omdat ook in de zorgsector projecten meer en meer onder tijdsdruk te staan door korte beslissing –en uitvoeringstijden.”

Tags:

Geef een reactie