Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Hoe omgaan met agressie en overvallen binnen woonzorgcentra?

Delen

Om woonzorgcentra beter te informeren inzake veiligheid en bewaking, hebben  Securitas en de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) de handen in elkaar geslagen.  In infosessies worden medewerkers bewuster gemaakt van bewaking en veiligheid binnen het woonzorgcentrum. Tijdens de sessies wordt dieper ingegaan op onderwerpen als security awareness, veiligheid, risico’s en mogelijke maatregelen.

Met deze infosessies willen Securitas en FOS het debat rond dit thema op gang brengen en natuurlijk ook de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers bevorderen.  Bovendien krijgen de deelnemers heel wat praktische veiligheidstips mee, waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen.  Uit de levendige discussies in eerdere infosessies blijkt dat dergelijke infomomenten hun nut bewijzen.

Geef een reactie