Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Hogeschool VIVES lanceert nieuwe en unieke bacheloropleiding zorgtechnologie

Delen

De technologische ontwikkelingen in onze maatschappij winnen steeds meer aan belang en hebben ook hun intrede gedaan in de gezondheidszorg en de welzijnssector. De groep personen die steeds meer zorg en begeleiding nodig heeft is in Vlaanderen nog aan het toenemen. De Vlaamse overheid wil tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag, en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg garanderen en betere “zorg op maat” aanbieden, waarbij mensen langer thuis kunnen blijven dankzij preventie en thuiszorg.

Antwoord op uitdagingen

Momenteel hebben wij een achterstand in te halen ten opzichte van de hoogtechnologische buurlanden Nederland en Duitsland. Maar ook de andere Europese landen zoals Oostenrijk, Finland en Zweden richten zich op nieuwe technologieën voor de zorg. Met de nieuwe bacheloropleiding zorgtechnologie formuleert Hogeschool VIVES mee een antwoord op de uitdagingen waarvoor de zorg en technologie in Vlaanderen staat.

Bachelor in zorgtechnologie

De bachelor in zorgtechnologie zal de ideale persoon zijn om projecten uit te werken die ervoor zorgen dat de mensen langer thuis kunnen blijven, door onder andere advies te verlenen inzake levensloopbestendig wonen, introductie van zorgondersteunende technologie, enz. Hij draagt er toe bij dat de zorgvraag in de acute fase optimaal en efficiënt kan worden opgevangen door gebruik te maken van sensorentechnologie, arbeidsondersteunende middelen …, die ook de hulpverlener ten goede komen.

Opleiding voor wie?

De opleiding richt zich tot creatievelingen die daarnaast interesse hebben voor technologie en zorg. De professionele bachelor in zorgtechnologie leert de noden van individuele zorgvragers in kaart te brengen en biedt (technologische) oplossingen op maat om de levenskwaliteit van de zorgvrager te verhogen. Hij leert ook de arbeidsomstandigheden verbeteren van mensen die in de zorg werken. Daarnaast leert hij samenwerken met andere disciplines en projectvoorstellen uitwerken, zowel binnen een bedrijf als in een zorginstelling om technologie en zorg op elkaar af te stemmen. De afgestudeerde zal een ‘zorgtechnoloog’ zijn, die deskundig is in de verschillende disciplines en de verschillende deelaspecten van de realisatie, het beheer, het advies en de communicatie over zorgtechnologische projecten in de ruimste zin van het woord. Op deze wijze zou de bachelor in de zorgtechnologie met zijn brede kennis en helikopterview inzetbaar worden in heel diverse projecten in het kader van de zorgregie op micro-, meso- en eventueel macroniveau.

Geef een reactie