Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Huiselijkheid in de meest letterlijke betekenis in Ten Kerselaere

Delen

Osararchitects kreeg de opdracht om een geïntegreerde studie uit te werken van omgeving, architectuur, stabiliteit en technische inrichting. Uitgangspunt was de vaststelling dat ouderen, ondanks de zorg die ze nodig hebben, gehecht zijn aan de woonsituatie van thuis. Het referentiemodel van het nieuwe project moest dan ook zoveel mogelijk gelijken op de situatie binnen familieverband en de levenskwaliteit van de bewoners centraal stellen.

Het nieuw­bouwproject maakt deel uit van een woonzorgnetwerk dat, dankzij een combinatie van thuis-, mantel- en residentiële zorg, de gebruiker een breed gamma diensten op maat kan aanbieden.

Viervoudige fasering

osararchitects nv werkte het kleinschalig woonproject uit tot een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Het kwalitatieve ge­deelte van het centrum werd gerenoveerd, de andere afdelingen werden gesloopt en vervangen. Omdat de vernieuwbouw van Ten Kerselaere gerealiseerd moest worden zonder de exploitatie van de bestaande gebouwen in gevaar te brengen, werd een viervoudige fasering uitgewerkt. De eerste drie fasen omvatten telkens de realisatie van één cluster en de afbraak van de te vervangen afdeling. In een vierde en laatste fase werd het centrale plein aangelegd, een belangrijk element voor de integratie van het woon- en zorgcentrum in de landelijke omgeving.

Gelegen aan de rand van de dorpskern, vormt Ten Kerselaere de schakel tussen de bebouwde zone en het natuurgebied De Avereghten. Daarom is de relatie met de omgeving doelbewust verder uitgewerkt. Het terrein van Ten Kerselaere staat nu volledig open voor het publiek, waardoor de interactie tussen de dorpskern – met in het bijzonder de sociale woonwijk – en het natuurgebied gestimuleerd wordt. Op deze manier is het centrale plein een rustpunt geworden voor zowel de buurtbewoners als de bezoekers van De Avereghten. De inplanting geeft ook meer betekenis aan het kleinschalig wonen. De woningen bevin­den zich niet als geïsoleerde entiteiten op een individueel terrein, maar hebben elk via een eigen inkom rechtstreeks toegang tot het publieke domein.

Geef een reactie