Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Hygiëne is een zaak van alle medewerkers

Delen

“Het op een correcte manier omgaan met hygiëne vraagt om een duidelijke communicatie. Het management van een zorgorganisatie mag dan wel rapporten en nota’s produceren over hygiëne, als er geen vertaalslag plaatsvindt ‘top-down’, is alle moeite voor niks. Het wordt hoogdringend tijd dat we inzien dat het hoofddoel van iedere werknemer in een zorgbedrijf er op gericht moet zijn om de gezondheid van mensen te waarborgen. Door op een methodische, professionele manier tewerk te gaan draagt iedereen bij tot hygiëne.”

Interne controlesystemen

“Al wie er mee te maken heeft moet zich de vraag stellen: wat is het belang van hygiëne? Hygiëne mag niet behandeld worden als een vrijblijvend issue, daarvoor zijn de gevaren in een zorgorganisatie te groot. Pas als men doordrongen is van het belang van hygiëne, zowel voor zichzelf als voor de omgeving, is er een kans op het naleven van de regels. Naleving van de hygiëneregels kan vertrekken vanuit registratielijsten en interne controlesystemen. Deze controlesystemen functioneren als een evaluatietool van waaruit bijsturing kan plaatsvinden.”

Verantwoordelijkheden

“Naleving van de hygiëne heeft ook te maken met de correcte toepassing van (schoonmaak) producten en het ter beschikking stellen van voldoende werkmaterialen. Een eenvoudige regel als werken met handschoenen, wordt zeker niet door alle schoonmakers maar ook dokters nageleefd. In sommige gevallen speelt hierbij het kostenplaatje en/of het werkcomfort een rol. De ultieme verantwoordelijkheid ligt bij de directie van een zorgorganisatie.”

Weerkerende campagnes

“Eenmalige campagnes rond hygiëne hebben doorgaans weinig effect, enkel met weerkerende campagnes kunnen goede resultaten behaald worden. Campagnes kunnen verschillende vormen aannemen: persoonlijke aandacht; trainingen; themaweken; werkgroepen; enz. Het doel ervan is mensen sensibiliseren en bewust maken van hun verantwoordelijkheid omtrent hygiëne en dit ten aanzien van zichzelf en anderen.”

Proactief werken

“Algemeen kunnen we stellen dat er in heel wat zorginstellingen nog te weinig kennis is rond hygiëne. Hoewel sommige zorginstellingen ISO-genormeerd werken, ontbreekt het elders nog aan protocols en duidelijke richtlijnen. Wij pleiten dan ook voor een proactief beleid met sensibiliseringcampagnes en opvolging waarbij alle geledingen betrokken worden. Enkel op die manier krijgen mensen inzicht in het belang van hygiëne,” besluiten Kris en Guy Hens.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie