Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Hygiëne: rode draad in opleidingen personenzorg

Delen

“Het begint bij de persoonlijke hygiëne van de zorgverstrekker. Een verzorgd en net voorkomen is een noodzaak in onze job. De volgende stap is de handhygiëne, uitgegroeid tot een belangrijke beroepsattitude in onze opleidingen. Handen wassen is een van de beste manieren om de overdracht van ziektekiemen, zoals bacteriën, virussen en schimmels te beperken. Ook de hygiënische zorgen ten aanzien van de zorgvrager (zorgkundige), onderhoud van materialen en de omgeving (logistiek assistent), schoonmaken en ontsmetten van speelgoed (kinderzorg) komen aan bod. Er is aandacht voor het milieu, gezien de zorgsector veel afval produceert. We leren de cursisten om op een juiste manier om te gaan met materialen, om afval te sorteren en om correct om te gaan met producten.”

Aanbod  opleidingen personenzorg

DSC_0599_1024“Binnen de richting personenzorg bieden wij 3 opleidingen aan. Logistieke assistenten worden tewerkgesteld in ziekenhuizen en rusthuizen en geven ondersteuning aan de zorgkundigen en verpleegkundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de omringende taken, zoals bijvoorbeeld maaltijden opdienen en afdienen, bedden opmaken, zorgvragers voorzien van water, transport van de zorgvragers, orde in de dienstkeuken. Zorgkundigen worden tewerkgesteld in ziekenhuizen, rusthuizen en in de thuiszorg en geven ondersteuning aan de verpleegkundige. Zij staan in voor onder andere de dagelijkse zorgen van de zorgvrager, observeren van de zorgvrager en veranderingen rapporteren. Begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang worden tewerkgesteld in de buitenschoolse kinderopvang. Ze staan in voor de spelmomenten. Begeleiders in de kinderopvang worden tewerkgesteld in kinderdagverblijven, als onthaalouder, in de buitenschoolse kinderopvang en peuterklasjes. Ze staan in voor de dagelijkse zorgen van het kind en voor het spel- en eetmoment.”

Aanscherpen vaardigheden en correcte beroepsattitude

“Meer en meer gaat de aandacht naar het aanscherpen van de vaardigheden en de correcte beroepsattitude. Cursisten krijgen maximale kansen om te oefenen tijdens de les en op de stagevloer. Op korte tot middellange termijn willen we ook gebruik maken van e-learning. Een nieuwe trend is het groeiboek voor de stage: dit is een ontwikkelingsmap van de cursist met een reeks werkstukken en reflectieverslagen, die een beeld geven van zijn/haar competenties. Cursisten leren reflecteren over hun leerproces. Bij zelfevaluatie leert de cursist de eigen prestaties af te wegen tegenover de vooropgestelde criteria en gaat hij/zij op zoek naar sterktes en werkpunten,” besluit Ria Cauchie.
 

Tags:

Geef een reactie