Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

In een ziekenhuis in volle uitbreiding wordt het werk van de kwaliteitscoördinator nog belangrijker en complexer.

Delen

Fabienne Dufranne is 34 jaar kaderverpleegkundige geweest en daarna directrice van de ziekenhuisafdeling van het psychiatrisch centrum. Mede dankzij haar diploma in het kwaliteitsmanagement kon ze op 1 oktober 2012 de vrijgekomen functie van kwaliteitscoördinator bekleden. Deze functie hangt rechtstreeks af van de Adjunct-algemeen Directeur. “Ik functioneer op zelfstandige basis en werk samen met de preventieadviseur en met talrijke andere beleidsverantwoordelijken. Ik neem deel aan de comités voor de hygiëne, voor de farmacie, voor voortgezette opleidingen, enz. Eigenlijk werk ik samen met alle sectoren. Mijn taken zijn heel omvangrijk. Ziekenhuizen hebben eigenlijk altijd al een groot belang gehecht aan kwaliteit, zonder daar ooit een echt etiket op te plakken. Wij ondergaan heel wat controles.”

Talrijke opleidingen

Los van haar master in het kwaliteitsmanagement (in het leven geroepen door de UCL en de ULB), krijgt Fabienne Dufranne nu talrijke opleidingsaanbiedingen. “Deze opleidingen zijn niet verplicht maar zijn wel interessant aangezien je mee moet gaan met je tijd. Naast de ervaring die je opdoet op het terrein is er natuurlijk ook nog de theorie. Deze opleidingen dienen uiteraard wel te passen in mijn agenda en een toegevoegde waarde te hebben voor mij. Ik maak dus een schifting en ik put ook heel wat informatie uit boeken.”
De kwaliteitscoördinator dient de kwaliteitsprojecten van de FOD (de beruchte kwaliteitscontracten) na te leven om de veiligheid en de kwaliteit van de verstrekte zorgen te kunnen waarborgen. “Dit betekent dat de werkgroepen worden samengesteld om de werking te evalueren, om na te gaan welke punten voor verbetering vatbaar zijn en om bepaalde acties te verduidelijken of te ondernemen. Alle ongewenste gebeurtenissen worden ook geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn de weerstand van een patiënt om verzorgd te worden, logistieke problemen, enz. Klachten vallen hier wel niet onder omdat deze behandeld worden door een bemiddelaarster. Elke ongewenste gebeurtenis dient geanalyseerd te worden, maar het is wel een positief doel dat hierbij nagestreefd wordt : zo wordt er niet nagegaan wie wat gedaan heeft, maar wel hoe en waarom deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan om op die manier te vermijden dat deze gebeurtenis zich in de toekomst opnieuw zou voordoen. Anonimiteit wordt hierbij uiteraard verzekerd. »

Criminaliteit is een groot probleem

Het is een beetje vergelijkbaar met een politieonderzoek, want je dient de verschillende betrokken partijen te ontmoeten en hun verklaringen af te nemen om op die manier de echte oorzaak van het probleem te achterhalen, zonder daarbij echter sanctionerend op te treden. Het werk van de kwaliteitscoördinator  dient dus het probleem op te lossen en hij zal in dit kader altijd een preventieve rol spelen. Vervolgens worden de verschillende gebeurtenissen ingevoerd in een computer. “Criminaliteit is een groot probleem. Er zijn steeds meer criteria waarmee rekening moet worden gehouden. De spoeddienst is niet de enige dienst die te kampen heeft met de toename van agressiviteit, ook al worden deze worden gevallen soms breed uitgesmeerd in de pers. De problemen dienen schriftelijk beschreven te worden en er moeten vooral oplossingen voor gevonden worden en acties ondernomen worden.” De psychiatrische afdeling ontvangt nu minder patiënten die in crisis verkeren dan vroeger, aangezien de huisartsen ze nu sneller een medicijnkuur voorschrijven. Maar de agressiviteit neemt wel toe in onze samenleving, waardoor er een forse toename is van problemen in de verschillende diensten.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie