Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Infectiebestrijding, informatieveiligheid en welzijn: vzw Zorg-Saam ZKJ heeft een duidelijke aanpak

Delen

We trekken naar Oostakker waar het kloppende hart van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zich bevindt. De groepering beschikt over twaalf eigen woonzorgcentra en twee aanverwante woonzorgcentra. Ongeveer 1850 deskundige medewerkers en 600 geëngageerde vrijwilligers zetten er zich in voor de meer dan 2200 ouderen. Ann Van Hecke, kwaliteitscoördinator en preventieadviseur, ontvangt ons voor een woordje uitleg omtrent hun aanpak op vlak van hygiëne, veiligheid en welzijn.
 
Ann Van Hecke is inmiddels 5 jaar aan de slag bij Zorg-Saam. Ze startte er halftijds als preventieadviseur. Dat combineerde ze met lesgeven, voornamelijk over industriële processen. “Dat lijkt misschien een rare combinatie, maar ik heb eigenlijk een achtergrond in de chemische sector. Ik miste echter een beetje het menselijke gegeven. Vandaar mijn switch van chemie naar zorg. Die gebeurde geleidelijk, met eerst een halftijdse rol als preventieadviseur. Die werd dan nadien vervolledigd toen ik hier ook de rol van kwaliteitscoördinator kon vervullen. Het was niet gemakkelijk om zo’n bocht te nemen in mijn carrière, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad.”
 
We kaarten met Ann Van Hecke drie thema’s aan: infectiebestrijding, informatieveiligheid en welzijn.
 
Infectiebestrijding
“We hanteren een goed uitgewerkt beleid rond zorginfecties. Uiteraard volgen we de procedures die het Agentschap Zorg&Gezondheid oplegt.”
 
“Voor de bijzonder resistente micro-organismes (BRMO) hebben we per organisme duidelijke richtlijnen uitgewerkt die een antwoord bieden op verschillende vragen. Wat moet er gebeuren met de materialen, het sanitair, de reiniging van het linnen, de kamers…? Is bezoek nog toegelaten? We bundelen alle belangrijke informatie in een schema voor de medewerkers. Al vind je dit natuurlijk ook uitgebreid terug in het zorgdossier.”
 
“We weten dus hoe we infecties moeten bestrijden, maar we denken uiteraard ook na over preventie. Net zo belangrijk. Beter voorkomen dan genezen, ook op vlak van hygiëne. Zo zijn er afspraken omtrent handhygiëne met geregeld vormingsmomenten en controles, zowel voor medewerkers als voor bezoekers. Ook de nieuwe stickers en affiches van het Agentschap Zorg&Gezondheid rond handhygiëne hebben de weg naar Zorg-Saam al gevonden. We werken dagelijks ook met tablets in onze instellingen. Hiervoor legden we criteria vast voor de selectie van het desinfectiemiddel, nadat we verschillende producten hadden getest, en bepaalden ook de werkwijze om de mobiele IT-Technologie correct te reinigen en te desinfecteren.”
 
Informatieveiligheid
“We zijn een behoorlijk omvangrijke groepering en hebben bijgevolg al een vrij goed uitgewerkte structuur op vlak van informatieveiligheid. We beschikken al een tijdje over een beleidsmedewerker informatietechnologie die de rol van (informatie)veiligheidsconsulent op zich neemt, een man die zeer goed op de hoogte is van zijn domein. Eind vorig jaar stelden we ook een Data Protection Officer aan. Beiden maken ze deel uit van onze werkgroep rond ICT-veiligheid waar ook enkele directieleden bij horen. Daar worden adviesnota’s en privacyverklaringen uitgewerkt, worden er voorstellen gelanceerd naar medewerkersveiligheid, bewonersveiligheid, camerabewaking, enzovoort.”
 
Naast de overkoelende veiligheidsconsulent, Filip Vandaele, beschikt elke voorziening ook nog over een adjunct-veiligheidsconsulent.
 
Welzijn
“Vorig jaar hebben we voor de volledige vzw een grote welzijnsbevraging uitgevoerd bij het personeel, samen met een externe dienst. De bevindingen, van elk woonzorgcentrum, werden vervolgens gebundeld in een samenvattend rapport. Een aantal items kwam meermaals terug vandaar dat we die items dan centraal opnamen. Andere zaken pakten de woonzorgcentra dan weer zelf aan, binnen hun specifieke context. Eind november organiseren we nog een welzijnsnamiddag waarop alle directieteams van de woonzorgcentra samenkomen om de best practices te delen.”
 
“Op die manier werken we allemaal samen aan een betere werking. Met de nadruk op allemaal samen. We proberen alle medewerkers te activeren en te laten meedenken, niet alleen binnen de pure zorgdomeinen maar ook in de logistieke diensten en keuken bijvoorbeeld. Voldoende inspraak voor bewoners en familie is eveneens een evidente component.”
 
Foto_liggend_Zorg-Saam
 
 

Geef een reactie