Typ om te zoeken

ICT

Infoland behaalt ISO 9001:2008

Delen

Infoland helpt haar klanten in het proces om hun organisatie transparanter en rendabeler te maken en ontwikkelt en levert daarvoor software en diensten op het gebied van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Om de kwaliteit van haar eigen organisatie aan te tonen is Infoland een certificatietraject gestart met DNV Business Assurance, met als doel het proces van de softwareontwikkeling binnen Infoland transparant te maken. De audit werd met zeer goed resultaat doorlopen, wat resulteerde in een certificaat volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Infoland is dit traject gestart om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op vragen van klanten naar de validatie van de software. Het management van Infoland sprak daarbij de wens uit om kwaliteit aan te tonen via een internationaal erkend certificaat. Er is gekozen voor de ISO normering, omdat ISO 9001 een internationale, generieke standaard is, die is uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren en deze meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is er op gericht om de alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen. Info: www.infoland.be

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie