Typ om te zoeken

ICT

Infoland – Continu en aantoonbaar verbeteren

Delen

Identificeren, verbeteren en verankeren
Het verbeterproces bestaat uit drie fasen: het identificeren van verbetermogelijkheden, het verbeteren zelf en het verankeren van de verbeteringen binnen de organisatie, opdat de geïmplementeerde verbeteringen blijvend zijn. Organisaties hebben verschillende bronnen tot hun beschikking als het gaat om het identificeren van verbetermogelijkheden. Te denken valt aan (proces)afwijkingen, incidenten, calamiteiten, en klachten van klanten of leveranciers. Vanuit verbetersuggesties werkt een organisatie toe naar de implementatie van gerichte verbetermaatregelen. Vervolgens is het zaak de doorgevoerde verbeteringen daadwerkelijk te verankeren binnen de organisatie.
Ontmoet Infoland op het 18de Colloquium van het NVKVV
Infoland is op donderdag 22 mei met een stand aanwezig op het 18de colloquium van het NVKVV. In samenwerking met AZ Klina verzorgen wij tevens een presentatie tijdens het congres. Stephanie Reynaert, coördinator accreditatie, beschrijft tijdens deze presentatie het proces dat binnen AZ Klina is doorlopen na het nemen van de beslissing om voor JCI te accrediteren. Ann Willems heeft AZ Klina bijgestaan in de uitrol van de toegepaste software en zal vertellen over de rol van Infoland tijdens dit proces.
Kijk voor meer informatie over continu en aantoonbaar verbeteren op www.infoland.be/over-infoland.

Geef een reactie