Typ om te zoeken

Legal

Installateur aansprakelijk?

Delen

De “strafrechtelijke aansprakelijkheid” houdt in dat men een overtreding begaat die door onze Strafwet wordt beboet! Bij de burgerlijke aansprakelijkheid brengt men wel schade toe, maar er wordt dan geen inbreuk gepleegd op ons Strafwetboek.
Wenst het slachtoffer zijn schade vergoed te zien, dan zal hij er wel toe gehouden zijn om deze te bewijzen. Om herstel te krijgen van de schade die hij oploopt, zal het slachtoffer een “burgerlijke vordering” moeten instellen. Dit kan hij zowel voor de strafrechtbank doen als voor de burgerlijke rechtbank.
Wordt een installateur toch niet strafrechtelijk vervolgd, dan kan het slachtoffer nog steeds beslissen om zijn schade te recupereren via de burgerlijke rechtbank. Hier zal het slachtoffer dan wel moeten aantonen dat de installateur een fout maakte. Dit principe is gebaseerd op de artikels 1382 en 1383 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze artikels bepalen dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Bovendien is men aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men door zijn daad veroorzaakt, maar ook voor die welke men door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
Om op basis van deze artikels schade te kunnen eisen, moet er eerst een daad verricht worden door een installateur waardoor er schade ontstaat voor het slachtoffer. Er moet ook sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen de fout van de installateur en de schade die erdoor ontstaat. Dit betekent dat indien de installateur geen fout zou hebben gemaakt, er ook geen schade zou ontstaan zijn.
We merken hier ook nog op dat er bij het ontstaan van een schadegeval ook nagegaan kan worden of de installateur geen “beroepsfout” heeft gemaakt! Een “beroepsbeoefenaar” dient zich te gedragen naar de “algemene zorgvuldigheidsnormen”. Er moet steeds nagegaan worden hoe een normaal, voorzichtig en redelijke installateur zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen.
Wat nu indien de installateur zich van zijn aansprakelijkheid probeert te ontdoen door zijn klant hiertoe een document te laten tekenen?
De laatste tijd worden meer en meer dergelijke “aansprakelijkheidsbedingen” tot stand gebracht tussen contracterende partijen. Dit is een clausule waarbij men zich van zijn aansprakelijkheid kan ontdoen of ze kan beperken. Op zich zijn deze clausules ook geldig omdat partijen over een zekere contractuele vrijheid beschikken. Zij kunnen dus overeenkomen wat ze willen.
Maar voor wat betreft aannemers, zij kunnen zich niet van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid ontdoen. Dit wordt hen door de wet verboden!
Dit houdt dus in dat indien een aannemer zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften tijdens een installatie en hij hierdoor een overtreding of misdrijf begaat, hij zich van deze strafrechtelijke aansprakelijkheid niet zal kunnen ontdoen, zelfs al bestaat er hierover een schriftelijk document.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie