Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Intel en Janssen Pharmaceutica gaan samenwerken met imec en 5 Vlaamse universiteiten

Delen

High performance computing kan leiden tot nieuwe inzichten en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie. Het inzetten van supercomputers zal in de toekomst dan ook een even strategische rol gaan spelen als laboratoriumonderzoek. Bij het ontwikkelen van supercomputers voor de medische wetenschap wordt een nauwe samenwerking met de specialisten uit het toepassingsgebied steeds belangrijker, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare extra rekenkracht. Daarom slaan Intel, Janssen Pharmaceutica, imec en 5 Vlaamse universiteiten de handen in mekaar.  Gedurende de komende maanden zaullen Intel, Janssen Pharmaceutica, imec en de Vlaamse universiteiten in goede verstandhouding onderhandelen om de nodige overeenkomsten daartoe op te stellen.

Extra boost

Het ExaScience Life Lab moet het onderzoek binnen de levenswetenschappen een extra boost geven. In een eerste fase zal het lab zich concentreren op twee toepassingsdomeinen. Er zal onderzocht worden hoe supercomputers het verwerken van volledige genoomsequenties kunnen versnellen. Vandaag duurt zo’n analyse ongeveer 2 dagen, en met de verwachte explosie aan data die de komende jaren beschikbaar zal worden, is het cruciaal om de analyse van die data zo efficient mogelijk te laten verlopen. Het ExaScience Life Lab zal ook het gebruik van computersimulaties binnen de levenswetenschappen onderzoeken. Door hypotheses te testen met computersimulaties van cellen en weefsels, kunnen veel tijd en kosten voor labotests vermeden worden.

 

Geef een reactie