Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Interesse in opleiding voor Kindertolk stijgt exponentieel

Delen

Het Fluisterkind is een methode voor gezinswelzijn, gebaseerd op taal. Concreet wordt datgene wat een ouder raakt in het gedrag of de ziektesymptomen van een kind door een Kindertolk opgeschreven en methodisch vertaald naar een kwetsbaarheid of blokkade bij de ouder. Het gaat daarbij over onverwerkte emoties of gebeurtenissen, die door het kind gespiegeld worden. Het kind geeft uiting aan de emotie of blokkade die bij de ouder onbewust is vastgezet. Wanneer de ouder zich bewust wordt van deze onverwerkte zaken en die in zichzelf aanpakt, verdwijnt of verbetert het probleem bij het kind. Het kind wordt dus via de ouders geholpen. Kindertolken zijn professionele hulpverleners die de methode nauwkeurig hebben leren toepassen, om het juiste probleem bij de ouder naar voor te brengen en het gewenste effect te bereiken.
“Toen ik over de methode las, was ik meteen overtuigd van haar waarde”, aldus Elsie Van Linthout, één van de pas afgestudeerde Kindertolken. “Het is een feit dat, als het beter gaat met ons, het meteen ook beter gaat met onze kinderen. Logisch, want je straalt uit wat er in je omgaat. Lichaamstaal is sterker dan woorden, ook voor kinderen. Na deze methode gedurende een jaar aangeleerd te hebben, ben ik er nog meer ondersteboven van. Dit is echt een baanbrekende methode, zeer krachtig, en zo eenvoudig toe te passen. Ik ga er alvast heel enthousiast mee aan de slag, om kinderen en volwassenen te helpen!”, besluit Van Linthout.

De nieuwe Kindertolken

In Nederland, de bakermat van de methode, studeerden er dit jaar 50 Kindertolken af. Dat brengt het totaal op 190 Kindertolken in Nederland en het totale aantal Kindertolken in de lage landen op zo’n 200. Voor de nieuwe opleidingen zijn er 60 Nederlandse hulpverleners ingeschreven. Als men weet dat de methode in Nederland al 10 jaar wordt aangeleerd aan hulpverleners, dan is het duidelijk dat de interesse in de methode exponentieel stijgt.
“Logisch!”, vindt Van Linthout. “Als je je kinderen het geloop naar hulpverleners en het gevoel dat er iets mis is met hen kunt besparen, én jezelf kunt helpen, dan is dat de ideale oplossing. Ik heb uit de opleiding ook voor mezelf een belangrijke les getrokken. Mijn kinderen zijn het beste af als ik goed voor mezelf zorg. Ik moet zelf gaan voor wat mij gelukkig maakt, en dat straalt af op mijn kinderen. Dat is ook de goede raad die ik iedereen nu meegeef!”, besluit Van Linthout.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie