Typ om te zoeken

Overige

Internationaal kwaliteitslabel voor RZ Heilig Hart Tienen

Delen

RZ Heilig Hart Tienen heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald. De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die van 6 tot 9 juni plaatsvond op de campussen in Tienen en Aarschot. Een extern expertenteam heeft de algemene en zorgprocessen in het ziekenhuis grondig doorgelicht en een positieve beoordeling gegeven. Het ziekenhuis is erg blij met het kwaliteitslabel. “Het is een erkenning voor de inspanningen van onze medewerkers en de garantie voor patiënten dat ze bij ons kwalitatieve en veilige zorg krijgen!”

NIAZ-Qmentum is een internationaal accrediteringsprogramma in de gezondheidszorg. De accreditatie wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijke instelling die kwaliteitsnormen voor de zorgsector ontwikkelt en zorginstellingen hierop toetst. Het gaat over specifieke zorgdomeinen zoals onder meer operatieve zorg, medische beeldvorming, spoedhulp, kankerzorg, revalidatiezorg, verloskundige zorg, maar ook over leiderschap en voorbereid zijn op noodsituaties en rampen. Een accreditatie is voor vier jaar geldig.

Doorlichting

Van 6 tot 9 juni streek een zevenkoppig internationaal team van experten uit de gezondheidszorg neer op de campussen in Tienen en Aarschot voor een uitgebreide audit. Ze bekeken of de processen in onze zorg- en dienstverlening goed en veilig georganiseerd zijn. Hiervoor volgden de auditoren het traject van een aantal patiënten in het ziekenhuis en namen ze alle bijhorende procedures en werkinstructies onder de loep. Ze controleerden bijvoorbeeld ook hoe men in het ziekenhuis omgaat met incidenten of met reiniging en sterilisatie van instrumenten. Ook het kwaliteitssysteem zelf werd beoordeeld: gebeuren er interne kwaliteitscontroles en -metingen, streven we structureel naar continue kwaliteitsverbetering? In totaal werden op de werkvloer 2300 normen afgetoetst in 19 domeinen.

Uitstekende resultaten

Op 18 augustus ontving het RZ Heilig Hart Tienen de bevestiging dat het ziekenhuis glansrijk is geslaagd. Het vooropgestelde kwaliteitsniveau werd ruimschoots behaald.

Algemeen directeur, dr. Hans Struyven: “Onze zorg voldoet voor 100% aan de vereiste instellingsrichtlijnen, de zgn. VIR’s. Dit zijn richtlijnen voor bijvoorbeeld infectiepreventie, patiëntenidentificatie, controle en bewaring van (hoogrisico)medicatie, gebruik van de operatiechecklist, trombosepreventie, valpreventie en doorligwonden voorkomen … Maar zeer weinig ziekenhuizen slagen hier in bij hun eerste accrediteringsaudit. Op de normen met hoge prioriteit halen we 95% (vereiste score 90%). We zijn erg blij dat we het kwaliteitslabel beet hebben voor de komende vier jaar. Het is een erkenning voor al onze inspanningen maar ook een bevestiging voor patiënten en huisartsen dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis.”

De auditoren gaven ook extra complimenten voor ons goed uitgebouwd kwaliteits- en veiligheidssysteem, de grote jobbetrokkenheid en voelbare VIP-cultuur (missie: vriendelijke, inlevende en professionele zorg) en de EWS-monitors. Met deze Early Warning System monitors controleren en registreren verpleegkundigen meermaals per dag de vitale parameters (bv. ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur) bij de patiënt, en kan aan de hand van een automatisch berekende EWS-score een achteruitgang van de ziektetoestand sneller worden herkend.

Continu verbeteren

Deze accreditatie is naast een enorme beloning, ook een belangrijke schakel in deze verbetercyclus. Het ziekenhuis gaat nu met de verbeterpunten uit het rapport aan de slag want het einddoel blijft de best mogelijke en veilige zorg aan de patiënten leveren. Dat is een continu proces.”

Bron: RZ Tienen – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van