Typ om te zoeken

Finance

Invordering facturen vraagt om efficiënt online platform

Delen

“Facturatie in zorginstellingen is een complex gebeuren waarbij het totale overzicht niet altijd even duidelijk is. Daardoor verliest een administratie wel eens de greep op het innen van het saldo ten laste van de patiënt. Snelheid is het kernwoord in een goed debiteurenbeheer. Door een centraal en goed uitgedacht online platform met de juiste dataflow kunnen invorderingsresultaten enorm verbeteren. Wij trachten de totale flowfacturatie tot dagvaarding te beperken tot 3 à 4 maanden. Daarnaast wordt de afhandeling van derdengeld en de terugkoppeling naar de zorginstelling via de verschillende externe partijen – incassokantoor, advocaat, gerecht – helemaal op punt gezet. De tijdswinst die hiermee gepaard gaat kan aan preventief debiteurenbeheer worden besteed.”

Duidelijk beeld van geïnde derdengelden

“Met een online platform heeft een zorginstelling een managementtool in handen die een duidelijk beeld geeft van de geïnde derdengelden en kostenstructuur achter de interne werking van de advocaat en gerechtsdeurwaarder. We merken vaak dat overmaken van derdengelden lang op zich laat wachten en dat in de uitvoering door gerechtsdeurwaarders zeer vaak onnodige kosten worden gemaakt. Op het online platform zijn al deze kosten transparant geregistreerd en kan er op tijd aan de alarmbel getrokken worden. De gegevens die verzameld worden op het platform zijn beschikbaar voor alle betrokken partijen. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de bijzondere bescherming van de privacy van de patiënt, het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

Tone at the top

“Of credit management een prioriteit is in een zorginstelling, hangt voornamelijk af van de leiding. De ‘tone at the top’ is belangrijk. Het is duidelijk dat de druk op de financiering het beheer van de openstaande vorderingen wijzigt. Ook ethisch handelen is een factor die meespeelt in het beleid ten aanzien van slechte betalers,” besluiten Thomas De Bruyn en Matthias Gevaert.
Info: www.collectonline.be
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie