Typ om te zoeken

ICT

“IT-diensten in ziekenhuizen worden ondergefinancierd”

Delen

Wat is het belang van ZIS en aan welke eisen moeten dergelijke systemen voldoen?
Bart Briers: “Om het even waar de patiënteninformatie is ontstaan, bijvoorbeeld bij de huisarts of de specialist, moet die geïntegreerd zijn over alle lagen en disciplines van de gezondheidszorg heen. Daarnaast moeten de ZIS ook losstaan van het ziekenhuis waar de patiënt meestal wordt behandeld. Iedereen heeft nu zijn vast ziekenhuis, meestal dichtbij gelegen, maar in de toekomst zullen meer en meer ziekenhuizen zich specialiseren in bepaalde behandelingen. Dat betekent dat het medisch dossier van de patiënt mee zal moeten kunnen reizen naar om het even welk ziekenhuis, over de landsgrenzen heen. Al deze ziekenhuizen moeten een informatiesysteem hebben. Dat betekent niet dat dit overal hetzelfde systeem moet zijn, maar de mogelijkheid moet bestaan om medische dossiers met elkaar uit te wisselen. Als jij nu bijvoorbeeld in Leuven woont, maar voor een onderzoek naar Antwerpen moet, moet dit ziekenhuis in zijn systeem jouw dossier kunnen raadplegen. We moeten afstappen van de huidige regel dat de patiënt zijn eigen dossier moet meenemen. De eerste beginstappen zijn daar nu gezet, maar slechts zeer minimaal.”
We gaan steeds meer de weg op van accountable care. Wat betekent dit in de praktijk?
Bart Briers: ”Als we gaan naar accountable care, dan moet het in de ZIS mogelijk zijn om het behandelingspad van een patiënt volledig op te volgen. Welke ingrepen of technische acties vonden er voor die bepaalde patiënt plaats? En welke van die behandelingen vallen binnen de vaste prijs die werd afgesproken en welke kosten zijn additioneel? Op die manier kan je de financiële afwikkeling langs de medische kant opvolgen. Nu is er één prestatie en één bedrag. Maar met accountable care bepaal je een vast bedrag voor een set van prestaties, of voor de behandeling van een bepaald ziektebeeld. Je moet dus gaan kijken welke ziekte de patiënt heeft en een vast bedrag bepalen voor alle behandelingen die noodzakelijk zijn bij de genezing van de patiënt. Als jij als ziekenhuis 10 medische beelden minder kan nemen en de ligdagen kan beperken, dan maak je minder kosten want je krijgt een vast bedrag voor die volledige behandeling.”
Zijn er voorbeelden van ziekenhuizen die samen investeren in ZIS?
Bart Briers: “De samenwerking tussen ziekenhuizen wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld organisaties als Zorgnet Vlaanderen. De hoofden beginnen in dezelfde richting te kijken. Er zijn een aantal lokale initiatieven van bijvoorbeeld ziekenhuizen die samen kijken hoe ze IT-kosten kunnen delen. Er zijn een aantal bewegingen in de ZIS-markt gaande: het is meestal het leidende of grootste ziekenhuis in de regio dat een beslissing neemt rond ZIS of EPD, waarop de andere kleinere ziekenhuizen in de buurt volgen. Maar dat zijn nu vooral informele contacten. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband zou je Nexus Health van het UZ Leuven kunnen noemen. Het UZ Leuven stelt tegen betaling zijn EPD ter beschikking van andere ziekenhuizen. Je kan dat dus eigenlijk niet zozeer een samenwerking noemen, maar bijna een commercialisatie van software. Anderzijds zijn die samenwerkingsverbanden noodzakelijk om met de zeer beperkte budgetten iets te kunnen doen. Op die manier is het wel goed dat de ziekenhuizen elkaar vinden.”
Welke rol moet de overheid spelen bij de investering in ZIS?
Bart Briers: “Net zoals de overheid investeert in bakstenen en ziekenhuisgebouwen subsidieert, zou zij ook moeten beseffen dat het subsidiëren van dit soort belangrijke systemen de gezondheidszorg niet alleen kwalitatief vooruit zal helpen, maar ook op de kost van de zorg zal drukken. IT-diensten in ziekenhuizen worden nu ondergefinancierd. Geen enkel ziekenhuis is op dit moment sterk gemotiveerd om ZIS te implementeren, omwille van de achterliggende boekhoudkundige/kosten principes: er is nog geen valabele business case. De subsidiëring door de overheid is absoluut noodzakelijk.”
Moet de overheid ook criteria opleggen waaraan de ZIS moeten beantwoorden?
Bart Briers: “Inderdaad, de overheid zou wel bepaalde criteria moeten opleggen waaraan die ZiekenhuisInformatieSystemen moeten voldoen. En daar ligt het probleem: de bevoegdheid zit tussen regionaal en federaal in. Dat maakt de zaak natuurlijk niet gemakkelijker. De overheid moet een duidelijke richting bepalen waarin de gezondheidszorg in België in de toekomst naartoe moet. Gaat het richting accountable care? In welke mate en binnen welke termijn moeten ziekenhuizen zich hiervoor klaar maken? Op welke manier gaan we zulke implementaties financieel ondersteunen of aanmoedigen? En er moet duidelijkheid komen over waar deze bevoegdheid nu ligt: er is nu een versplinterd beeld. De eerstelijnszorg ligt regionaal, de ziekenhuizen federaal, de subsidiëring in overheidsgebouwen ligt dan weer regionaal. De ziekenhuizen zelf hebben daar heel veel vragen over: welke richting gaat de politiek uitgaan? Gaat het een uitzichtloze besparingsronde worden of gaat men toch investeren en waar gaan die investeringen naartoe? Gaat men investeren in de vermindering van wachtrijen voor gehandicapten, wat een nobel doel is en absoluut noodzakelijk nu of gaat men investeren in ZIS om een deel van de gezondheidszorg betaalbaar te houden op de lange termijn? Zonder een duidelijke richting, en zonder de financiële steun tijdens de implementaties, gaan ziekenhuizen daar niet uit geraken. Het is natuurlijk ook deels de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen om daarin mee te gaan. Hun gebouwen worden deels gesubsidieerd, in machines wordt zwaar geïnvesteerd, maar in IT zien zij vaak de toegevoegde waarde niet. En ik denk wel dat daar een rol is voor de overheid, IT of ziekenhuizen om te laten zien hoe IT kan bijdragen tot een betere en betaalbare zorg. Dat is de kernboodschap.”
Quote: “De overheid zou wel bepaalde criteria moeten opleggen waaraan de ZiekenhuisInformatieSystemen moeten voldoen. Maar daar ligt het probleem: de bevoegdheid zit tussen regionaal en federaal in.”

Tags:

Geef een reactie