Typ om te zoeken

ICT

Jan Yperman ziekenhuis versterkt samen met Forcea zijn connectie- en integratiemogelijkheden met InterSystems Ensemble

Delen

Connectie en integratie

‘We waren op zoek om het bestaande systeem ( Cloverleaf platform, nvdr) te vervangen om, enerzijds, de communicatie te verzekeren tussen onze interne systemen en het COZO platform (Collaboratief Zorgplatform, voor een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van medische informatie tussen de zorgverleners, dat van de Gentse universiteit uitgaat) en, anderzijds, om alle applicaties van het ziekenhuis te integreren,’ verduidelijkt Francky Deleu, ICT manager. ‘We hebben voor Ensemble gekozen en zijn van plan het in alle afdelingen van het ziekenhuis in te voeren omdat het een bijzonder compleet product is dat ook flexibel, gemakkelijk te gebruiken en te beheren is en tevens de laatste standaarden ondersteunt zoals webservices waarop het volledige COZO platform gebaseerd is.’
In november 2011 werd de ‘proof of concept’ in twee dagen afgerond. Dit bestond uit twee luiken: de integratie met COZO enerzijds en de efficiënte ondersteuning van de HL7-standaard (een standaard voor het uitwisselen van gegevens tussen informatiesystemen) anderzijds. De integratie met COZO, het collaboratief platform tussen patiënten en de verschillende zorgverleners, dat momenteel de provincies West- en Oost-Vlaanderen omvat, is sinds juni 2012 in productie. Dit platform heeft tot doel de informatiestroom en bijgevolg ook de zorgprocessen te verbeteren. De oorsprong ervan is te vinden in een open visie rond zorg voor de toekomst met respect voor de eigenheid van elke partner en volledige bescherming en beveiliging van de privacy van de patiënten. Bij Jan Yperman nam FORCEA de installatie en ontwikkeling voor zijn rekening. Enerzijds had FORCEA functionele expertise in huis over het COZO platform, anderzijds is FORCEA reeds jaren vertrouwd met diverse bronsystemen en verwerken van datastromen. Deze combinatie zorgde voor een snelle realisatie van de integratie tussen Jan Yperman en COZO. Tijdens de ontwikkeling leverden de IT medewerkers van Jan Yperman de nodige input en werden ook heel nauw betrokken zodat zij in de toekomst in staat zijn om het platform te monitoren en bij te sturen indien nodig.
Ondertussen werd het COZO project opgenomen in het Belgische eHealth project.
Francky Deleu verduidelijkt: ‘Onze integratie met COZO kon heel snel gebeuren en is hier nu volledig operationeel. Als een patiënt zich bij ons inschrijft, wordt hij/zij mits zijn toelating onmiddellijk op het COZO platform aangemeld en kunnen zijn/haar gegevens onmiddellijk door zijn/haar huisarts geraadpleegd worden alsook door het medische en verzorgend personeel mits er een therapeutische relatie bestaat.‘

Gemak, snelheid en support

Daar Ensemble niet enkel een integratiemotor is maar ook een volledig ontwikkelingsplatform, kunnen nieuwe applicaties snel opgenomen worden in het beheer van het ziekenhuis.
Bij de evaluatie van de mogelijke platformen was de snelheid van integratie niet de enige doorslaggevende factor. De korte leercurve om met het product te werken, het technische support van de leverancier alsook de dienstverlening, ervaring en implementatiesnelheid van FORCEA waren zeker even belangrijk. Ook op dat vlak beantwoordde InterSystems perfect aan de verwachtingen van het ziekenhuis. ‘Het IT-team van Jan Yperman telt 8 medewerkers, waaronder ikzelf en in dit team is er slechts één persoon die zich deeltijds kan toeleggen op integratie en connectie. We moeten aandacht hebben voor efficiency, prestaties en technische bijstand. Bovendien moeten we rekening houden met het feit dat de beheerprocessen van de medische dossiers ons van hogerhand worden opgelegd en dat in deze context het support van InterSystems en de flexibiliteit van Ensemble uiterst belangrijke elementen waren bij het bepalen van onze keuze. Vooraleer de eindbeslissing te nemen hebben we een conference call gehad met het Brusselse Sint-Pieter ziekenhuis, waar Ensemble al sinds jaren wordt gebruikt. Zo kregen we de bevestiging dat dit wel degelijk het product is dat aan onze huidige en toekomstige noden beantwoordt,’ besluit de ICT manager.
De IT-infrastructuur van het Jan Yperman ziekenhuis bestaat uit twee datacenters in mirroring en 250 volledig gevirtualiseerde servers.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie