Typ om te zoeken

HR In the spotlight Ziekenhuizen

Jan Yperman Ziekenhuis zet in op werkbaar werk: tien jaar voor pensioen geen nacht- of wachtdienst meer

Delen

Het is een realiteit dat we met z’n allen langer moeten gaan werken. Omdat veel jobs fysiek en/of mentaal uitdagend zijn, wordt het steeds belangrijker om te zorgen voor werkbaar werk. Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft reeds heel wat maatregelen genomen om het werk ook voor oudere werknemers haalbaar te maken en houden. 

Op vraag van veel werknemers en in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad gaat het ziekenhuis nu nog een stap verder. “Werknemers die normaal de dagshift hebben maar soms werknemers van de nachtshift vervangen bij vakantie of ziekte, worden daarvan voortaan vrijgesteld in de tien jaar voor hun wettelijke pensioenleeftijd”, zegt HR-directeur Cientia Cornille. “De werknemers van de diensten nierdialyse, patiëntenbegeleiding, sterilisatie, technische dienst, apotheek en IT zonder vast, structureel nachtregime worden vrijgesteld van wachtdienst tijdens de nachturen (tussen 21 en 7 uur) vanaf tien jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd. Deze vrijstellingen gebeuren niet automatisch: de werknemer dient deze zelf aan te vragen.”

“Voor wat oudere collega’s worden nacht- en wachtdiensten vaak zwaar”, zegt ACV Puls-afgevaardigde Johan Couchez. “Deze maatregelen komen daaraan tegemoet. Ze zorgen er ook voor dat mensen met pakken ervaring bij ons aan de slag kunnen blijven en we die ervaring dus niet verliezen.”

De maatregelen kaderen in een traditie van ‘werkbaar werk’ in het Jan Yperman Ziekenhuis. Zo krijgen werknemers vanaf 45, 50 en 55 jaar telkens 12 extra arbeidsduurverminderingsdagen. Er werden en worden ook tal van maatregelen genomen om het werk, welke functie men ook uitoefent, fysiek en mentaal ook op langere termijn draagbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan gemotoriseerde bedden en karren, ergonomische poetssystemen, gemotoriseerde hef- en tilsystemen en ergonomisch meubilair. Ook op interne mutatie wordt ingezet: zo konden een aantal verpleegkundigen die bij de uitoefening van hun job fysieke ongemakken ondervonden overstappen op een administratieve job.

Geert Maertens (56) werkt al 33 jaar als verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis. Eerst op de pediatrie, dan op de spoed en nu al 26 jaar als mannelijke vroedvrouw op de afdeling materniteit/verloskwartier. Tot voor kort nam hij af en toe een nachtdienst over bij vakantie of afwezigheid van een collega met vaste nachtdienst. “Op mijn leeftijd duurt het een pak langer om van een nachtshift te recupereren: drie, vier dagen, terwijl dat als jonge kerel misschien één of hoogstens twee dagen was”, legt Geert uit. “En omdat ik voor een volledig pensioen tot mijn 66ste moet werken, heb ik mijn aanvraag ingediend om geen nachtdiensten meer te moeten doen. In een ziekenhuis moet je – dag of nacht – voor 100% kunnen meedraaien hé, 80% is niet genoeg. Ik ben dan ook dankbaar dat het ziekenhuis op deze manier inzet op ‘werkbaar werk’.”

Geef een reactie