Typ om te zoeken

Overige

Jo Vandeurzen introduceert studieavonden over goed bestuur

Delen

Vandaag 3 oktober, vindt de eerste van drie studieavonden in Vlaanderen over goed bestuur voor voorzieningen in de welzijns- en zorgsector plaats. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen spreekt de deelnemers vanavond in Brussel toe. De initiatiefnemers willen organisaties ondersteunen in de welzijns- en zorgsector bij hun zoektocht naar een efficiënt bestuur. Er wordt onder meer een lijst van aanbevelingen en een instrument voor zelfevaluatie voorgesteld. 

Maatschappij in verandering

Organisaties in de welzijns- en zorgsectoren hebben te maken met grote veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken, samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie. Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten.

Dankzij een slagkrachtig bestuur kunnen organisaties zich staande houden in deze veranderende context en, meer nog, kansen grijpen die leiden naar een betere dienstverlening ten aanzien van zorgbehoevenden.

De werkgeversorganisaties in de welzijns- en zorgsectoren, de Koning Boudewijnstichting, Verso (Vereniging voor Social  Profit Ondernemingen) en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid organiseren drie studieavonden rond ‘goed bestuur’ in de welzijns- en zorgsectoren.

Meerdere vragen komen daarbij aan bod, waaronder:

  • Werkt de organisatie al rond goed bestuur?
  • Is er een goede mix aanwezig van competenties in de raad van bestuur?
  • Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en de directie?
  • Communiceert de organisatie open over haar bedrijfsstructuur?
  • Worden stakeholders betrokken bij het reilen en zeilen van je organisatie? 

Instrument voor zelfevaluatie 

Tijdens de studieavonden wordt een instrument voor zelfevaluatie voorgesteld dat werd uitgewerkt door Verso en de Koning Boudewijnstichting en dat bedoeld is voor directies en raden van bestuur. Het instrument stimuleert de top van de organisatie om na te denken over de kwaliteit van het bestuur, om erover te discussiëren en om waar nodig bij te sturen.

Eén set van aanbevelingen voor organisaties in WVG

Het vernieuwende van deze aanbevelingen is dat ze gelden voor alle voorzieningen binnen welzijn en zorg. In het verleden werden reeds aanbevelingen of codes uitgeschreven voor welzijns- en zorgorganisaties. Maar deze spitsten zich altijd toe op één sector (bv.: personen met een handicap, ziekenhuizen,…) of op één organisatievorm (de aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting voor social profit organisaties) of baseerde zich op de bekende codes Buysse en Daems voor profitorganisaties.

Organisaties waren dus verplicht te werken met meerdere versies van die codes, ondersteund door verschillend materiaal en verschillende teksten. Sommige aanbevelingen bevatten ook te weinig duiding zodat die moeilijk hanteerbaar waren voor bestuurders die weinig bekend waren met ‘goed bestuur’.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin koos ervoor, vanuit de visie van het regeerakkoord (respect voor sociaal ondernemerschap), om samen met de werkgeversfederaties twee sets van aanbevelingen over goed bestuur voor welzijns- en zorgorganisaties uit te werken. Eén set is bestemd voor de Social Profit, de andere voor de For Profit. Die twee sets zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten en op een uniforme visie.

Vandeurzen: ”Voor het eerst zullen deze aanbevelingen dus bruikbaar zijn voor alle welzijns- en zorgorganisaties. Er werd ook voldoende duiding voorzien bij de aanbevelingen zodat die voor directies, algemene vergaderingen en bestuurders onmiddellijk hanteerbaar en bruikbaar zijn, met respect voor het professionalisme van de sector.”

De drie avonden praktisch:

–        Brussel op 3 oktober, om 17.30u-21u – Plaats: Aula van het Consciencegebouw     Koning Albert II laan 15 – 1210 Sint-Joost-Ten-Node

–        Hasselt op 10 oktober, om 17.30u – 21u – Plaats: Vlaamse Administratief Centrum           Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

–        Gent op 26 oktober om 17.30u – 21u – Plaats Vlaams Administratief Centrum       Koningin Fabiolalaan – 9000 Gent

Bron: WVG – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van