Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Jobcrafting: boetseer je baan!

Delen

Is de jobinhoud dan geen wezenlijk onderdeel van het afsprakenpakket tussen werkgever en werknemer? Of aanvaarden we daarin als werknemer de absolute zeggenschap van de organisatie? Nochtans hebben ook organisaties er alle belang bij de dialoog aan te gaan met medewerkers en getalenteerde kandidaten over hun jobinhoud. Uit ons onderzoek blijkt dat de job de meest belangrijke driver voor betrokkenheid is. Jobcrafting, de job zelf vorm geven zowel wat betreft het ‘wat’ als het ‘hoe’ geeft mensen de mogelijkheid hun talent en goesting in hun takkenpakket op te nemen en op die manier vanuit een intrinsieke motivatie extra bij te dragen aan de resultaten.

We doen allemaal aan jobcrafting

We doen allemaal aan jobcrafting (baanboetseren). Vanaf de eerste dag, de eerste week in een nieuwe job gaan we de functiebeschrijving naar onze hand zetten. Taken die we minder leuk vinden proberen we af te schuiven. Dingen waar we goed in zijn gaan we meer naar ons toe trekken. Een verschuiving in het ‘wat’ heeft zich ingezet. Daarnaast gaan we ook het ‘hoe’ naar onze hand zetten. De voorganger in de functie had een bepaalde manier om dingen te doen. Er wordt veel tijd besteed tijdens de periode van ‘overdracht’ om deze manier van werken aan de nieuweling aan te leren. Maar zodra deze nieuwe medewerker een goed zicht heeft op welke resultaten verwacht worden gaat hij toch de manier van uitvoeren aanpassen.
En tenslotte gaan we ook de relaties met collega’s zelf vorm geven. We kiezen voor samenwerking met collega’s of afdelingen die ons het beste liggen ongeacht welke banden de voorganger had opgebouwd.

In dialoog gaan rond jobinhoud

Jobcrafting gebeurt zonder het expliciete medeweten van de hoofdverpleegkundige en daarin schuilt een gevaar voor de organisatie. De onderlinge samenhang tussen taken en verantwoordelijkheden en eventueel de sociale relaties worden verstoord. Een verlies aan efficiëntie is niet ondenkbaar. Na een tijd kan de minimale zorgverlening in het gedrang komen omdat bepaalde dingen minder of niet meer gebeuren. En dat proberen we dan op te vangen door striktere procedures waarin elk onderdeeltje van een takenpakket wordt beschreven tot in detail.
Als organisatie of leidinggevende heb je er alle belang bij de dialoog hierover proactief aan te gaan. In dialoog gaan rond jobinhoud geeft hoofdverpleegkundige en werknemers de kans om zelf creatieve manieren te vinden om van waarde te zijn voor elkaar. Wanneer de gewenste resultaten voor het team of de medewerker duidelijk zijn zijn mensen perfect in staat de noodzakelijke taken hiervoor onderling te verdelen of in overleg met de chef hun rol vorm te geven. Laat de starre omschrijving van activiteiten los en flexibiliseer de jobinhoud voor elk van je medewerkers. Je verhoogt de betrokkenheid en geeft mensen de mogelijkheid vanuit hun talenten taken op te nemen die normaal buiten de functiebeschrijving vallen en op die manier zich te ontwikkelen los van de huidige functie.

Jobcrafting als wapen tegen talentschaarste

Door arbeidsrelaties echter dicht te timmeren met strikte regels in bv. Wetgeving, procedures en functiebeschrijvingen wordt dialoog niet gestimuleerd. Jobcrafting is één van de belangrijkste manieren om de talentschaarste in de zorgsector aan te pakken. Betrokkenheid, en dus retentie, verhoogt door medewerkers meer vrijheid te geven in het opbouwen van hun takenpakket. Loopbanen worden gevarieerder en meer aangepast aan de persoonlijke noden door ze functieoverschrijdend te organiseren. Overheid, zorg voor ruimte en flexibiliteit in de activiteitenomschrijving van het KB. Organisatie en hoofdverpleegkundige; wees creatief in het opmaken van takenpakketten. Medewerkers, neem je verantwoordelijkheid en werk in je sterkte.

Annemie Salu, HR-expert Kenniscentrum SD Worx

 

 

Geef een reactie