Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Kan HoLEP de klassieke TURP vervangen?

Delen

Door Ringoir Annelies en Rappe Bernard (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst)

 
De transurethrale resectie van de prostaat (TURP) is sinds jaar en dag de gouden standaard in de behandeling van benigne prostaathypertrofie, daar waar medicamenteuze therapie faalt. In 1998 publiceerden Gilling et al voor het eerst een nieuwe techniek die een evolutie betekende in de zoektocht naar minder invasieve therapieën: de enucleatie van de prostaat met Holmium laser.
 

Laser Auriga XL Holmium 50W

Laser Auriga XL Holmium 50W


Men kan zich dit voorstellen als de endoscopische versie van de abdominale prostatectomie (Millin), waarbij de prostaatkwabben in hun geheel geënucleëerd worden aan de hand van een 550 µm laserfiber, waarna ze met een morcellator tot stukjes worden herleid en geaspireerd.
 
In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst werd gestart met Holmium laser enucleaties van de prostaat (HoLEP) in maart 2015. Sindsdien werden al meer dan 160 enucleaties met de 50W low energy Auriga XL laser (StarMedTec GmbH, Boston) verricht.
 
Morcellatie van de prostaatkwabben gebeurt met de Piranha-morcellator (Richard Wolf, GmbH).
 

Voordelen van HoLEP

In de literatuur worden een beperkte hospitalisatieduur, kortere sondagetijd en minder bloedverlies beschreven als de voornaamste voordelen van HoLEP t.o.v. de klassieke TURP.
 
In een retrospectieve studie te Aalst waarbij de gegevens werden bekeken van 109 patiënten die een HoLEP ondergingen tussen maart 2015 en september 2016 werden gelijkaardige vaststellingen gedaan:
 

  • 86% van onze patiënten kon het ziekenhuis daags na de ingreep verlaten
  • Bij 53% van de patiënten kon de urinaire catheter verwijderd worden na 24u
  • Een bloedtransfusie was noodzakelijk bij 1 patiënt
  • Er was een statistisch significante verbetering van IPSS-scores en piekflow 3 maanden na de ingreep in vergelijking met de preoperatieve waarden

 
De 50W Holmium laser is multifunctioneel en kan evenzeer gebruikt worden voor blaashalsincisies, selectieve middenkwabsresecties en partiële enucleaties, dan wel voor totale enucleaties. Het toestel heeft tevens een belangrijke plaats in de behandeling van urolithiasis.
 
Tijdens de ingreep wordt gespoeld met fysiologisch water, wat de kans op een TUR syndroom met het optreden van elektrolietstoornissen zoals hyponatriëmie aanzienlijk verkleint.
 
Bij grotere prostaten (>100 gram) wordt peroperatoir standaard een intraveneus diureticum (Lasix) gegeven om eventuele vochtresorptie te beperken.
 
 

Nadelen van HoLEP

De kostprijs van een lasertoestel met daarbijhorend werkmateriaal is voor vele urologen een reden om af te zien van deze nieuwe techniek. Er bestaan eveneens grote verschillen in aankoopprijs tussen de verschillende lasertoestellen, dit in functie van hun energie (hoge versus lage wattage).
 
Zo kost een toestel van 120 W ruim het dubbele van een low energy toestel van 50W.
 
In het ASZ te Aalst blijken we met de Auriga XL laser van 50W goede en aan anderen evenwaardige resultaten te behalen.
 
Ook de prijs van het morcellatietoestel en bijhorend wegwerpbaar materiaal dient in rekening gebracht te worden, evenals de langere operatieduur die tot 1,5 maal de duur van een klassieke TURP kan bedragen.
 
Er kan echter worden gesteld dat de kortere hospitalisatieduur, spoelings- en catheterduur en bijgevolg een snellere werkhervatting op langere termijn een economisch voordeel zal bieden.
 
 

Besluit

  • HoLepHoLEP is een minder invasieve chirurgische behandeling dan de klassieke TURP, dit voor alle vormen en volumes van BPH. In het ASZ Aalst behalen we met de 50W Holmium-laser goede functionele resultaten.
  • De grote meerderheid van de patiënten kan het ziekenhuis daags na de ingreep verlaten.
  • Catheterisatieduur is beperkt en vaak niet langer dan 24u.
  • Complicaties zijn weinig frequent en bijna altijd laaggradig. Bloedverlies is minimaal.
  • De satisfactiegraad van de patiënten is postoperatief bijzonder hoog.

 
Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer men de steile leercurve overwint, de HoLEP een volwaardig alternatief is voor de klassieke TURP en in de toekomst mogelijk de gouden standaard zal worden in de heelkundige behandeling van BPH.
 
 
urobel logo
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie