Typ om te zoeken

Overige

Kwaadaardige huidtumoren stijgen elk jaar met 5 tot 9%

Delen

België heeft een huidkankerprobleem. Met die slogan zet Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen, meteen de toon voor zijn 20e campagne. Met 37.000 nieuwe gevallen van huidkanker per jaar, is er dan ook sprake van een zorgwekkende trend. Volgens Europees onderzoek zal het aantal kwaadaardige huidtumoren in België jaarlijks blijven stijgen met 5 tot 9%. Deze sterke stijging in huidkankerpatiënten heeft ook een forse impact op de gezondheidskost. De jaarlijkse preventieweek, waarbij je bij de deelnemende dermatologen terechtkan voor een gratis huidonderzoek, loopt van 14 tot 18 mei.

Evolutie huidkanker in 2025
Het is niet nieuw, huidkanker neemt epidemische vormen aan. Zo tekenen we vandaag 37.000 nieuwe gevallen van huidkanker op. Ter vergelijking, er worden jaarlijks circa 67.000 andere invasieve tumoren gediagnosticeerd in België. Huidkanker is daarmee de meest voorkomende én snelst stijgende vorm van kanker.

Bovendien blijft het aantal huidkankerpatiënten in ons land toenemen. Dat bevestigt ook een nieuwe studie van de Belgische Stichting Kankerregister die, op basis van de huidkankercijfers vandaag en de verwachte groei en vergrijzing van de bevolking, een extrapolatie uitwerkte voor de periode 2014-2025. Zo zal het aantal nieuwe kwaadaardige melanomen in België naar verwachting stijgen van 2.925 naar 4.356, wat een toename van 49% betekent (58% bij de mannen, 43% bij de vrouwen). Ter vergelijking, het aantal andere invasieve tumoren neemt voor diezelfde periode toe met 17%. 

Dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter Euromelanoma: “We kunnen stellen dat België een huidkankerprobleem heeft. Afhankelijk van het type huidkanker, neemt het aantal patiënten met deze diagnose jaarlijks toe met 5 tot 9%. Een zorgwekkende trend, zeker als je weet dat een aanzienlijk deel van deze patiënten twee of meerdere huidkankers zal ontwikkelen. Na een eerste melanoom loop je 12 tot 15 keer meer risico op een tweede melanoom en heb je daarnaast 4 tot 6 keer meer kans op basaal- of plaveiselcelkanker, twee vaak voorkomende vormen van huidkanker die meestal goed te behandelen zijn. In de toekomst is de stijging van melanoom het duidelijkst merkbaar bij oudere mannen. Ook gaan vrouwen op jongere leeftijd dan mannen melanoom ontwikkelen, en is er een sterke toename van het aantal melanomen.

Impact kosten gezondheidszorg
Huidkanker, en de preventie ervan, is een grote uitdaging voor dermatologen, maar ook voor de gezondheidszorg in het algemeen. Dr. Isabelle Hoorens van UGent berekende in haar thesis de kost van huidkanker. Die zal in 20 jaar sterk stijgen, van circa 107 miljoen euro in 2014 naar een geschatte 3,2 miljard euro in 2034.

Het overgrote deel van de huidkankers wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan zonlicht. Hamvraag: kunnen preventiecampagnes de incidentie van huidkanker in België verminderen? Maselis: “Nog niet. Kennis van de risico’s moet leiden tot gedragsverandering, maar daarvoor is het nog te vroeg om de impact ervan te zien op het aantal huidkankers. We merken wel dat de meeste Belgen zich bewust zijn van de risico’s van te veel zon, maar er vaak nog niet in slagen om hun gedrag aan te passen. Er is nog werk aan de winkel, want kennis én gedragsverandering zijn de krachtigste wapens om het tij te keren.”

Wat niet wil zeggen dat 20 jaar Euromelanoma geen effect heeft gehad, integendeel. “Waar 15 jaar geleden in mijn praktijk gemiddeld 1 op de 25 patiënten vroeg om zijn huid te controleren op verdachte vlekjes, is dat vandaag 1 op de 3 patiënten. Ik hoor bij collega’s eenzelfde trend. Bovendien dragen preventiecampagnes ertoe bij dat heel wat meer melanomen in een vroeg stadium worden ontdekt. Enerzijds zie je het aantal melanomen in ons land fors stijgen, maar anderzijds overlijden er in verhouding niet meer mensen aan. Dat is zeker het gevolg van betere behandelingsmethodes voor huidkanker maar ook dus van doorgedreven sensibilisering.

Preventieweek Euromelanoma: 14 tot 18 mei 
De sensibiliseringscampagne Euromelanoma – in 1999 bescheiden begonnen op initiatief van zes Belgische dermatologen – bestaat vandaag 20 jaar en loopt simultaan in 33 landen wereldwijd. Tijdens de jaarlijkse preventieweek, van 14 tot 18 mei, kan je bij de deelnemende dermatologen terecht voor een gratis huidonderzoek.

Professor Véronique del Marmol, Europees voorzitster Euromelanoma: “Hoewel het thema van onze campagne elk jaar wisselt, blijft de boodschap dezelfde: bescherm je tegen te veel zon. Dat doe je door je in te smeren, je huid te bedekken en de schaduw op te zoeken. Ook proberen we iedereen te informeren dat je huidkanker kan genezen bij vroegtijdige diagnose. Dus, kijk regelmatig je huid na en controleer of er veranderingen zijn. Twijfel je, win dan altijd professioneel advies in, want het kan echt je leven redden.”

Centraal in de campagne staat de website www.euromelanoma.org, waar je alle informatie kan vinden over hoe huidkanker voorkomen en vroegtijdig herkennen.

Over Euromelanoma – www.euromelanoma.org
Euromelanoma is een netwerk van vrijwillige Europese dermatologen in 33 landen. Samen werken ze aan meer bewustzijn rond huidkanker. Door het grote publiek te informeren en te sensibiliseren, maar ook door hun wetenschappelijke kennis met dermatologen wereldwijd te delen en nationale en Europese beleidsmakers te ondersteunen en te adviseren.

Al meer dan een miljoen mensen bezocht de website www.euromelanoma.org en al 450.000 Europeanen lieten zich gratis nakijken op huidkanker tijdens de jaarlijkse preventiedagen.

Euromelanoma werd opgericht in 1999 op initiatief van zes Belgische dermatologen (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert en K. de Boulle)

Tags: